Nuffnang Advertisment

Wednesday, 4 May 2016

SUMBANGAN AL-KHAWARIZMI DALAM BIDANG MATEMATIK

Pendahuluan

Nama sebenar al-Khwarizmi ialah  Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Dikenali sebagai al-khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Goritmi, al-Gorismi dan al-Karismi. Merupakan ahli sains Islam yang terulung dalam ilmu matematik. Tokoh Islam yang berpengetahuan luas dalam bidang falsafah, logik, aritmetik, geometri, muzik, kejuruteraan, sejarah Islam dan kimia. Dinobatkan sebagai ‘Ahli Falak Diraja, atas sumbangan dan kajian beliau. Beliau telah diiktiraf oleh pemerintah  Abbasiyah, iaitu Khalifah Harun ar-Rasyid yang telah melantik beliau  sebagai pakar matematik dan ahli akademi matematik di Baitul Hikmah. Turut mengemaskini  sistem perpustakaan dengan menambah indeks buku-buku di perpustakaan tersebut. Contohnya, di Baitul Hikmah, beliau turut mengetuai dan mengawasi kerja-kerja penterjemahan buku-buku matematik dalam bahasa Yunani yang diperoleh daripada kerajaan Byzantine. Dilantik sebagai pengarah arkib buku di perpustakaan istana khalifah pada zaman pemerintahan Khalifah al- Ma’mun.

Isi

1. Memperkenalkan sistem nombor

Al- Khwarizmi telah memperkenalkan sistem nombor yang digunakan sehingga kini, iaitu 0,1,2,3,4,5,6.7,8 dan 9.  Angka-angka tersebut menggunakan simbol-simbol tertentu yang mewakili  nilai-nilai tertentu. Beliau merupakan individu pertama yang memperkenalkan angka’sifar’ (kosong) dan perpuluhan dalam  matematik.  Melalui angka sifar muncul nombor yang mempunyai  ‘infiniti’. Malah ‘sifar’ yang diperkenalkan oleh beliau dipinjam oleh bahasa-bahasa Eropah dengan  sebutan cifre,chiffre dan zero. Pengenalan system angka yang sistematik oleh al-Kwarizmi bukan sahaja membolehkan operasi pengiraan matematik diperluaskan meliputi operasi kuasa, log, kosinus dan sebagainya, malah membolehkan ilmu sains dan teknologi berkembang dengan lebih pesat.

2. Mempelopori ilmu algebra

Al-Khwarizmi juga dikenali sebagai Bapa al-Jabar (algebra) berikutan sumbangan beliau dalam jurusan aritmetik iaitu   al-Jabar (satu bidang matematik yang dipanggil persamaan). Contoh, karya  teragungnya, al-Jabr  wa-al-Muqabilah juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada kurun ke-12 dan menjadi rujukan di universiti di Eropah. Kesannya, melalui kaedah penggunaan simbol  yang mewakili  nombor, nilai atau pemboleh ubah, banyak masalah pengiraan dapat diselesaikan.  Secara praktiknya, masalah-masalah pengiraan yang dihadapi oleh masyarakat Islam dapat diatasi.

3. Penyelesaian permasalahan harta pusaka

Al-Khwarizmi  dapat menyelesaikan masalah praktikal yang dihadapi oleh umat Islam khususnya   pengiraan. Contohnya, pembahagiaan harta pusaka dan  perniagaan. Penggunaan konsep pemboleh  ubah juga  membantu dalam pembahagian zakat yang dapat dikeluarkan dengan mudah. Kesannya, ilmu yang diperkenalkan telah  dapat membantu mengatasi masalah pengiraan yang lebih rumit dan kompleks.

4. Geometri dan trigonometri

Al-Khwarizmi juga memberi sumbangan dalam bidang geometri dan trigonometri.  Hal ini kerana kedua-dua bidang tersebut merupakan pecahan kepada bidang matematik yang  melibatkan pengiraan. Kedua-dua cabang ilmu matematik ini juga disentuh dalam karyanya Hisab   al-Jabr wa-al-Muqabalah. Contohnya, ilmu geometri berkaitan dengan ciri dan hubungan antara titik,  garis,  sudut, permukaan dan pepejal dalam ruang. Manakala trigonometri berkaitan dengan  pengiraan  segi  tiga, sukatan sisi dan sudutnya. Kesannya, ilmu yang diperkenalkan oleh beliau dapat  membantu  mengatasi masalah pengiraan yang lebih rumit.

5. Mencipta ilmu-ilmu baharu

Beliau mencipta ilmu baharu yang belum pernah dicipta oleh pakar matematik sebelum ini.    Dalam kitab yang dihasilkan, pelbagai istilah baharu tentang ilmu diperkenalkan dan digunakan sehingga kini iaitu pemboleh ubah (x), pemboleh ubah kuasa dua dan pemalar (c). Contohnya, Al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah juga mengandungi bab-bab yang meliputi pelbagai  topik iaitu pengiraan darab, campur, tolak dan bahagi, persamaan, timbangan dan ukuran, keluasan bulatan dan segi tiga  serta isipadu bentuk piramid dan kon. Kesannya, umat Islam dikatakan mempunyai kemahiran yang tinggi dalam ilmu matematik.


Kesimpulan

Sumbangan al-Khwarizmi dalam bidang matematik telah mencerminkan kehebatan dan keunggulan tamadun Islam yang berkekalan sehingga ke hari ini dan sebagai  pemangkin kepada kemajuan orang Barat yang mendalami teori-teori yang dikemukakan oleh beliau. Selain daripada bidang matematik, al-Khwarizmi juga berjasa dalam bidang astronomi dan geografi.

(daripada skema trial terengganu 2016)


Monday, 22 February 2016

SUMBANGAN KHALIFAH UMAR AL-KHATTAB DALAM MEMBANGUNKAN NEGARA ISLAM MADINAH

PENDAHULUAN

Nama sebenar beliau ialah Umar bin al Khattab bin Naufal daripada keturunan Bani Adi. Dlahirkan pada 584 M dan meninggal dunia pada 644M. Beliau menjadi khalifah setelah dicalonkan oleh khalifah Abu Bakar dengan persetujuan para sahabat

Selama 10 tahun menjadi khalifah, pelbagai usaha telah dilakukan sama ada dalam bidang pentadbiran,ekonomi dan sosial sehingga pemerintahannya dianggap sebagai zaman kegemilangan kerajaan dan umat Islam.


ISI

USAHA-USAHA KHALIFAH UMAR DALAM ASPEK  PENTADBIRAN / POLITIK


1.   Pentadbiran wilayah

Wilayah islam  dibahagikan kepada beberapa bahagian  dan melantik pegawai yang bertugas, iaitu gabenor, setiausaha dan ketua-ketua jabatan. Pegawai yang dilantik  diperiksa  harta dan keperibadiannya untuk mengelakkan berlaku korupsi dan penyalahgunaan kuasa.   Setiap tahun, pegawai itu akan datang ke Makkah untuk membuat laporan.


2.   Pentadbiran Tanah

Tanah-tanah yang dikuasai oleh tentera islam  dibahagikan kepada dua jenis, iaitu :-

Tanah sawafi- tanah tidak bertuan yang ditadbir oleh pemegmg-pemegang amanah  yang dilantik daripada golongan  ahl al-Ayyam, iaitu golongan peneroka. Tanah ini tidak bolehdijual beli atau dimiliki sesiapa bagi mengelakkan berlakunya perpecahan dalam kalangan umat islam.

Tanah dhimmah- tanah bertuan yang ditadbir oleh pemiliknya.


3.   Membentuk Majlis Syura

Majlis Syura ialah lembaga atau majlis perundangan Negara yang ditubuhkan oleh Khalifah Umar al Khattab. Tanggungjawab Majlis Syura ialah menentukan polisi negara yang berkaitan dengan hubungan luar dan pemerintahan negara.

Majlis Syura membincangkan masalah tentang politik, sosial dan keselamatan.

Majlis Syura terbahagi kepada dua bahagian iaitu majlis Syura Tertinggi dan Majlis Syura am. Majlis Syura Tertinggi dianggotai oleh  Uthman bin Affan, Abdul Rahman Auf, Ali Abi Talib .


4.   Mengasaskan al Diwan

Al Diwan merupakan daftar atau buku catatan untuk mencatatkan nama-nama tentera dan keluarga mereka serta jumlah sara hidup masing-masing. Bayaran sara hidup dibuat berdasarkan  jasa sesorang terhadap islam terutama semasa proses perluasan wilayah.

5.   Mengasaskan Takwin Hijrah.

Beliau menjadikan tahun Hijrah Rasulullah s.a.w  ke Yathrib (Madinah) sebagai tarikh permulaan perkiraan calendar bagi umat islam. Pengenalan takwin Hijrah memudahkan catatan peristiwa-peristiwa selepasnya. Takwin ini memudahkan umat islam mengingati sesuatu peristiwa dan membuat catatan mengenainya.


USAHA-USAHA UMAR AL KHATTAB DALAM ASPEK  EKONOMI

1.   Penubuhan Baitulmal

Badan yang  menguruskan harta kerajaan. Buku kira-kira turut disediakan untuk mengetahui jumlah kewangan Negara. Sumber kewangan Negara daripada pungutan zakat, jizyah, kharaj, ghanimah. Usyur disimpan dalam Baitulmal.


2.   Memajukan bidang pertanian

Membina terusan  dan tali air bagi meningkatkan hasil pertanian  seperti Empangan Abu Musa dan Terusan Amir al Mukminim di Mesir. Beliau juga mengubah system pungutan cukai yang dikenakan berdasarkan kesuburan tanah dan jenis tanaman.Peraturan yang tidak adil dan membebankan petani dimansuhkan.


USAHA-USAHA UMAR AL KHATTAB DALAM ASPEK SOSIAL

1.   Memperkembangkan pelajaran al-Quran

Menyediakan guru-guru untuk mengajarkan al quran. Guru-guru dihantar ke merata-rata tempat dengan ganjaran gaji lumayan. Di peringkat wilayah, sekolah-sekolah telah ditubuhkan di masjid-masjid untuk mengajarkan pelajaran al quran. Golongan yang menghafaz seluruh kandungan al qurqn akan diberi ganjaran. Umat islam juga diwajibkan menghafaz surah-surah yang tertentu.


2.   Memperbaharui taraf dan kedudukan golongan hamba

Dalam hal-hal tertentu, taraf golongan hamba akan disamakan dengan tuannya. Bagi menjaga kepentingan sosial, iaitu taraf dan kedudukan golongn hamba dalam masyarakat, satu perubahaan telah diadakan. Hamba tidak boleh ditindas manakala hamba yang mempunyai keluarga dilarang daripada dipisah-pisahkan.


KESIMPULAN

Pelbagai usaha telah dilakukan oleh khalifah Umar Al Khattab sepanjang pemerintahannya selama 10 tahun. Kejayaan yang dicapai oleh Khalifah umar al Khattab ekoran kewujudan iklim politik yang stabil., terutamanya musuh-musuh kerajaan islam seperti Rom dan Parsi telah berjaya dilemahkan  disamping sokongan rakyat termasuk dalam kalangan bukan islam disebabkan keadilan dan prinsip terbuka dalam melaksanakan amanah yang diberikan.  
Followers

Pencipta Jalur Gemilang

Pencipta Jalur Gemilang
Beliau adalah anak kedua daripada 10 orang adik beradik. Allahyarham merupakan seorang yang sangar kreatif dan amat meminati lukisan. Sejarah Bendera Malaysia bermula pada tahun 1947 apabila pemerintah pada masa itu mengadakan pertandingan mereka cipta bendera Persekutuan Tanah Melayu. Allahyarham tidak mahu melepaskan peluang keemasan itu untuk menonjolkan bakatnya dalam bidang seni lukisan. Beliau yang pada ketika itu berusia 29 tahun bertungkus lumus menampilkan idea kreatif dan terbaik untuk menyertai pertandingan tersebut. Allahyarham menamatkan sekolah di English Collage (kini Maktab Sultan Abu Bakar) dan menghembuskan nafas terakhir pada 19 Februari 1993 iaitu 14 hari sebelum usianya genab 75 tahun di rumah keluarganya di Jalan Stulang Baru, Kampung Melayu Majidee. Walaupun beliau tiada lagi, namun kami berharap rakyat seluruh negara mengenang jasa Allahyarham yang mencipta Bendera Malaysia kebanggaan kita semua.