Nuffnang Ads

Thursday, 23 May 2013

FAKTOR-FAKTOR PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI KAPITALISME DI ENGLAND (EROPAH BARAT)

Pendahuluan

Kapitalisme merupakan sistem ekonomi dan sosial yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh individu tanpa gangguan kerajaan dan bermatlamatkan keuntungan. Takrif individu di sini tidak semestinya merujuk kepada orang perseorangan tetapi juga termasuk sekumpulan individu seperti syarikat. Sistem ekonomi kapitalis digerakkan oleh kuasa pasaran dalam menentukan pengeluaran, kos, penetapan harga barang dan perkhidmatan, pelaburan dan pendapatan. Pengkritik sistem kapitalis berpendapat sistem ini mewujudkan jurang perbezaan yang ketara antara yang kaya dengan yang miskin. Sistem yang bertentangan dengan ideologi ini ialah komunisme dan sosialisme.

Kapitalisme berasal dan perkataan kapital (bahasa lnggeris: capital) yang bermaksud “modal”. Istilah kapitalisme mula diperkenalkan pada pertengahan abad ke-19 oleh Karl Marx, pengasas komunisme. Pasaran bebas dan sistem pasaran adalah antara istilah yang sering bertukar ganti dengan kapitalisme untuk menerangkan ekonomi moden bukan komunis.

Amalan ekonomi kapitalis mengukuh di England di antara kurun ke-16 Masihi dan ke-19 Masihi.
Walau bagaimanapun telah wujud ciri-ciri kapitalis sejak dulu lagi terutamanya di kalangan saudagar Zaman Pertengahan. Kapitalisme menjadi dominan di Barat semenjak berakhirnya era Feudalisme. Dari England, kapitalisme merebak ke seluruh Eropah dan pada abad ke-19 dan ke-20, dan menjadi sistem ekonomi utama dunia yang menggerakkan era perindustnian.


Faktor Perkembangan Sistem Ekonomi Kapitalisme


1. Gerakan Renaisans dan Reformasi

Gerakan Renaisans pada abad ke 14 dan reformasi telah membantu perkembangan kapitalisme. Perkembangan aliran pemikiran individualisme, humanisme, sekulanisme dan rasionalisme telah melemahkan peranan agama dalam bidang ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang mengutamakan kebebasan dan kekayaan serta kebendaan. Kewujudan bandar Milan, Venice dan Florance telah mendorong kemunculan ekonomi kapitalisme melalui pinjaman, pelaburan dan pertukaran wang.


2. Fahaman Calvinisme

John Calvin dalam gerakan reformasi telah mendorong kepada perkembangan ekonomi kapitalisme. Ajaran Calvin telah membenarkan amalan riba dengan tujuan menggalakkan masyarakat bekerja keras. Fahaman ini menjadikan negara mengamalkan Protestant mengetepikan Canon Law dan membolehkan pedagang membebaskan diri dan kawalan paderi dan peraturan lama dalam agama Kristian.


3. Kemunculan Negara Bangsa

Raja-raja negara bangsa adalah penggerak kepada sistem kapitalisme. Setiap negara bangsa saling berlumba-lumba untuk mengumpulkan kekayaan. Untuk itu penjelajahan dan penerokaan ke kawasan baru amat digalakkan. Galakkan daripada Putera Henry dari Portugal dan Raja Ferdinand dan Sepanyol menyebabkan aktiviti penjelajahan dan penerokaan berkembang di Eropah.


4. Dasar Merkantilisme

Berlakunya revolusi perdagangan melalui campur tangan kerajaan negara bangsa pada abad ke-16 dan ke-17 telah menggalakkan perkembangan kekayaan dalam negara. Kerajaan berusaha untuk mewujudkan aktiviti pertanian dan perindustrian secara besar-besaran. Untuk itu dasar untuk melindungi pelabur dan pedagang tempatan telah diadakan. Ratu Elizabeth (1558-1603) telah perkenalkan Akta Perantis 1563, Undang-undang Kemiskinan 1600 dan Akta Perkapalan 1650.


5. Dasar Kolonialisme

Perluasan dasar merkantilisme telah membawa kepada pembukaan koloni ke atas kawasan di Timur dan Amerika Latin. Keadaan ini telah memperluaskan lagi ekonomi kapitalisme di Eropah. Kekayaan di kawasan koloni ini telah mengalir ke Eropah.
 

6. Perkembangan Institusi Kewangan

Kemunculan industri perbankan telah berkembang di Eropah dan amalan riba mula diterima oleh masyarakat. Institusi kewangan memberikan kemudahan pinjaman dan kredit (pembayaran melalui cek) membolehkan pedagang dan pelabur membuat pelaburan modal. Kesannya, muncul golongan kapitalisme yang terdiri daripada pemilik kilang, tuan tanah dan pengusaha lombong. Sistem bank menguntungkan aktiviti melalui pinjaman, pelaburan dan pertukaran wang. Ini menggalakkan perkembangan kapitalisme di Eropah. Contohnya keluarga Fuggers, Ausgurg dan Medici merupakan yang kaya dan terkenal dalam perniagaan institusi kewangan di Eropah.
 

7. Perubahan dalam Organisasi Perniagaan

Dalam Zaman Pertengahan, perdagangan dan pengeluaran dimiliki oleh individu dan keluarga. Kesatuan Tukang dan Kesatuan Dagang terikat dengan peraturan adat yang lebih mementingkan kebajikan sosial. Pada abad ke-16, mula berlaku perubahan dalam organisasi perniagaan dengan menubuhkan Syarikat Perniagaan Regulated dan Joint Stock. Ahli dalam Perniagaan Regulated mengeluarkan modal dan menanggung kerugian. Joint Stock ialah syarikat yang modalnya disumbangkan oleh pemegang saham awam dan diuruskan oleh badan pengarah. Syarikat England (1576) merupakan Syarikat Regulated yang berdagang di Laut Baltik. Syarikat Hindia Timur Inggeris (1660) merupakan Syarikat Joint Stock yang terkenal. Melalui modal yang besar, membolehkan syarikat menyediakan kemudahan perdagangan dan mendapatkan perlindungan ketenteraan. Adanya organisasi tersebut membuatkan sistem kapitalisme kukuh di Eropah.


USAHA BISMRCK MENYATUPADUKAN BANGSA JERMAN SELEPAS TAHUN 1871


Pendahuluan

Bismarck dilahirkan pada 1 April 1815 di Brandenburg, Prusia dalam kalangan keluarga bangsawan. Beliau pernah berkhidmat sebagai peguam di Jabatan Perkhidmatan Awam Prusia. Bismarck dipilih menjadi wakil dalam Parlimen yang dikenali sebagai Diet Bersatu oleh Raja Frederick William IV pada tahun 1847.

Pada tahun 1895, beliau dihantar ke Rusia sebagai duta Prusia dan seterusnya beliau pernah berkhidmat sebagai duta ke Paris. Pada tahun 1862, Raja William I telah melantik Bismarck sebagai Ketua Menteri Prusia. Setelah menjadi ketua menteri Prusia, beliau menggunakan dasar “darah dan besi” untuk menyatukan Jerman.

Beliau menyatukan negara Jerman melalui dua peringkat. Pada peringkat pertama (1864-1870) beliau berperang dengan Denmark, Austria dan Perancis untuk menyatukan negeri-negeri Jerman di bawah Prusia. Selepas menyatukan Jerman secara fizikal, Bismarck melancarkan peringkat kedua rancangan penyatuan Jerman bagi menyatukan rakyat Jerman supaya menjadi sebuah negara yang bersatu padu.


Usaha-usaha Bismark Untuk Penyatuan Penduduk Berbangsa Jerman.


1. Menyekat pengaruh gereja

Semasa pemerintahannya, Bismarck telah menghadapi masalah dengan gereja Roman Katolik di Jerman. Paderi-paderi Roman Katolik ingin berkuasa semula dan mereka menyeru jajahan di Jerman menuntut lebih kebebasan daripada Kaiser.

Dalam pada itu, Paus mula bertindak untuk mempengaruhi Jerman dalam hal ehwal politiknya. Bismarck bimbang kebangkitan gereja Roman Katolik akan memecahkan perpaduan dalam negeri Jerman.

Bagi mencegah perkembangan semula kuasa gereja, Bismarck memulakan pergerakan anti-gereja yang dikenali sebagai Kulturkampf pada tahun 1872. Beliau meluluskan siri undang-undang yang dikenali sebagai Undang-Undang Mei bagi mengawal sekolah-sekolah agama Katolik dan pegawai tinggi gereja.


2. Memulihkan Keamanan di Jerman dan Eropah

Bismarck telah mengambil langkah bagi mewujudkan keamanan dalam dan luar negara bagi membangunkan negara Jerman. Bismarck mengamalkan dasar berhati-hati dalam menjalinkan persahabatan dengan negara­-negara lain di Eropah.

Beliau bimbang Perancis yang telah kehilangan banyak jajahannya kepada Jerman pada tahun 1871 akan menyerang Jerman. Pada tahun 1882, Bismarck mengadakan perikatan dengan Austria dan Itali yang dikenali sebagai Perikatan Bertiga. Melalui Perikatan ini, beliau berharap negara-negara lain terutamanya Perancis tidak akan memulakan peperangan dengan Jerman.


3. Perlembagaan Jerman

Langkah seterus yang diambil oleh Bismarck untuk mengukuhkan penyatuan Jerman adalah dengan memperkenalkan perlembagaan umum bagi seluruh Jerman. Perlembagaan Jerman memperuntukkan kuasa bagi penubuhan sebuah Parlimen yang terdiri daripada Majils Persekutuan (Bundestrat) dan Diet Maharaja (Reichstag).

Majlis Persekutuan terdiri daripada wakil-wakil yang dilantik dan semua negeri di Jerman manakala Diet Maharaja mengandungi 400 ahli yang dipilih oleh rakyat Jerman. Diet Maharaja mempunyai kuasa yang amat terhad dalam meluluskan sesuatu undang-undang.

Manakala Majlis Persekutuan, Canselor dan Kaiser mempunyai kuasa membatalkan sebarang keputusan yang dibuat oleh Diet Maharaja. Perlembagaan mi memberikan kuasa kepada Bismarck untuk mengukuhkan penyatuan negara Jerman.


4. Menyeragamkan Sistem Ekonomi

Langkah seterus yang diambil oleh Bismarck untuk mengukuhkan penyatuan Jerman adalah memperkenalkan sistem ekonomi yang cekap. Beliau mengambil Iangkah-langkah untuk memperkenalkan sistem percukaian, mata wang serta sistem sukatan dan timbangan yang seragam di seluruh negara Jerman.

Beliau turut menyatukan perkhidmatan pos dan telegraf di seluruh Jerman. Selain itu, beliau juga menyediakan sistem perhubungan yang lebih baik dengan membina jalan raya yang Iebih baik. Beliau juga membina rangkaian jalan kereta api yang menghubungkan seluruh wilayah di negara Jerman.


5. Membangunkan Sektor Perindustrian

Bismarck turut mengambil langkah menjadikan negara Jerman sebagai negara perindustrian yang kaya. Beliau mengambil langkah untuk memastikan kekayaan sumber asli di negara Jerman seperti arang batu, besi, potasium dan ligmit digunakan dengan cekap dan mahir. Beliau juga menubuhkan pertubuhan yang dikenali sebagai Kartil untuk menyelaraskan pertumbuhan industri di Jerman.


6. Memajukan Sektor Pertanian dan Perdagangan

Bismarck turut mengambil langkah-langkah untuk membangunkan sektor pertanian dan perdagangan di Jerman. Bagi meningkatkan pengeluaran pertanian, baja-baja murah dikeluarkan oleh industri di Jerman.

Dalam bidang perdagangan, beliau memperkenalkan undang-undang tarif pada tahun 1879 bagi menyekat kemasukan barang-barang dan negara luar seperti Britain dan Perancis. Undang-undang tarif bertujuan untuk menyelamatkan pedagang dan petani Jerman yang tidak dapat bersaing dengan barang-barang yang dikeluarkan oleh negara-negara lain seperti Britain, Perancis, Rusia dan Amerika.
           

7. Pemulihan Sosial

Bismarck juga memperkenalkan rancangan-rancangan sosial bagi merapatkan jurang antara golongan yang kaya dengan golongan miskin. Bismarck bertindak membaiki nasib golongan pekerja di kilang-kilang baru dengan mengadakan undang-undang bagi membaiki taraf hidup mereka.

Pada tahun 1885, Bismarck memperkenalkan Undang-Undang Insuran Sakit untuk membantu pekerja-pekerja mendapat kemudahan perubatan percuma dan gaji jika mereka sakit. Selain itu, beliau juga meluluskan satu lagi undang-undang untuk melindungi pekerja yang cedera semasa bekerja. Menerusi undang-undang ini, majikan terpaksa membayar penuh kos perubatan pekerja yang cedera semasa bekerja.

Pada tahun 1889, Undang-Undang Insuran Masa Tua telah diluluskan. Pekerja-pekerja menyumbangkan sebahagian gaji mereka kepada tabungan wang ini dan boleh mengeluarkannya apabila mereka bersara.

Menerusi rancangan-rancangan sosial ini beliau berjaya menyatukan negara Jerman dengan mewujudkan perpaduan dalam kalangan pelbagai lapisan penduduk Jerman.


Kesimpulan

Bismarck merupakan tokoh yang amat berjasa dan bertanggungjawab dalam pembentukan negara Jerman. Beliau bertanggungjawab menyatukan negeri-negeri kecil yang berasingan menjadi sebuah negara yang kuat dan bersatu di benua Eropah.

Beliau membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat Jerman menerusi kejayaan yang dicapai dalam medan peperangan. Selain itu, melalui dasar politik, sosial, ekonomi dan pentadbiran, beliau menjadikan Jerman sebuah negara yang kuat dan berpengaruh di Eropah.

Wednesday, 22 May 2013

KONSEP DAN CIRI-CIRI UTAMA MASYARAKAT AGRARIA

Pengenalan / Definisi Masyarakat Agraria

Masyarakat agraria merupakan masyarakat yang bergantung kepada kegiatan ekonomi berasaskan kepada pertanian iaitu bercucuk tanam dan menternak binatang sebagai sumber kehidupan mereka. Jenis-jenis tanaman utama ialah padi sawah, padi huma, ubi taro, dan keladi; tanaman bijirin pula ialah gandum, barli, oat, kubis, kekacang dan sebagainya.

Mereka tinggal menetap di kawasan tanah pertanian yang subur dan sesuai untuk menjalankan kegiatan pertanian seperti menetap di sekitar kawasan lembah sungai yang mempunyai mendapan tanah lanar yang subur.

Selain itu, masyarakat juga menjalankan aktiviti berburu, mengutip hasil hutan dan menangkap ikan di kawasan sungai ataupun tasik-tasik. Mereka juga mempunyai kemahiran menghasilkan makanan sendiri dengan mengamalkan pertanian pindah sehingga mengusahakan pertanian tetap. Pada masa yang sama masyarakat agraria mempunyai hubungan dengan masyarakat maritim dan saling bergantungan.

Masyarakat agraria di Belanda berkembang sejurus berlakunya Revolusi Pertanian di England pada abad ke-17 di mana revolusi ini telah tersebar ke kawasan-kawasan lain di seluruh Eropah dan Amerika Syarikat. Perkembangan ini telah menyebabkan bilangan masyarakat yang terlibat dengan akviti pertanian semakin meningkat. Masyarakat agraria menjadi lebih berdikari dan melalui penggunaan jentera moden, kegiatan pertanian lebih menjurus kepada  pertanian ladang dan dalam skala yang besar.

Manakala masyarakat agraria di China terbentuk disebabkan sebahagian besar kawasan negara tersebut mempunyai tanah yang subur, disaliri oleh Sungai Hwang Ho dan diselaputi oleh iklim yang bersesuaian menjadikan negara berkenaan sesuai ditanam dengan pelbagai jenis tanaman. Namun demikian pada peringkat awal kemunculan masyarakat agraria di China, kegiatan mereka dikawal oleh golongan pemerintah dan menggunakan peralatan tradisional.

Secara umumnya ciri-ciri masyarakat agraria di kedua-dua negara boleh dilihat berdasarkan kepada 5 aspek iaitu kegiatan yang berasaskan pertanian, lokasi aktiviti di kawasan tanah yang subur dan iklim yang sesuai, hasil tanaman utama, sistem pengairan dan saliran serta kegiatan lain seperti berburu, menternak binatang, mengutip hasil hutan dan menangkap ikan.


Ciri-ciri Utama Masyarakat Agraria.

Masyarakat agraria di negara Belanda dan China boleh dihuraikan dalam beberapa aspek utama seperti kegiatan ekonomi yang dijalankan, kawasan penempatan mereka, sistem pengairan, kesuburan tanah petanian, dan penggunaan teknologi dalam bidang pertanian.


1. Kegiatan Ekonomi Yang Dijalankan

Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat agraria adalah berasaskan kepada kegiatan pertanian dan penternakan. Di samping itu mereka juga menjalan kegiatan sampingan yang lain seperti memunggut hasil hutan.

Kegiatan pertanian yang dijalankan secara kecil-kecilan dalam bentuk sara diri iaitu sekadar untuk menampung keperluan harian sahaja. Mereka akan menanam sayur-sayuran, buah-buahan dan bijirin seperti barli, gandum dan oat.

Silain itu, masyarakat agraria juga menjalankan kegiatan penternakan sebagai sumber keperluan protien yang mencukupi untuk mereka. Binatang yang diternak oleh mereka seperti lembu, kambing, ayam dan biri-biri.


2. Kawasan Petempatan

Petempatan masyarakat agraria adalah terletak di kawasan yang subur untuk menjalankan kegiatan pertanian seperti di lembah sungai dan delta sungai. Kawasan ini menjadi tumpuan mereka kerana kawasan ini terdapat mendapan tanah lanar yang subur. Contohnya, masayarakat agraria di China membuka petempatan di sekitar lembah Sungai Kuning.


3. Sistem Pengairan

Masyarakat agraria juga mempunyai kemahiran atau pengetahuan dalam membina sistem pengairan bagi tujuan mengairi kawasan pertanian mereka. Mereka mempunyai kemahiran dalam membina terusan, kolam takungan air dan tali air.

Terbinanya sistem pengairan ini telah mendorong berlakunya pertambahan keluasan kawasan pertanian kerana kawasan yang jauh dari sumber air juga dapat diusahakan dengan adanya terusan. Selain itu, kegiatan pertanian dapat dijalankan secara intensif atau lebih giat dengan adanya sistem pengairan ini.

Masyarakat agraria di China, telah membina terusan untuk mengairan kawasam pertanian mereka. Manakala di Belanda pula, mereka menggunakan kaedah kincir angin untuk menyalurkan air ke kawasan pertanian.


4. Kesuburan Tanah

Oleh kerana memerlukan tahap kesuburan tanah yang tinggi bagi membolehkan kegiatan pertanian dijalankan, maka masyarakat agraria telah berusaha untuk mengetahui bagaimana cara-cara dalam memelihara kesuburan tanah pertanian ini. Mereka telah mencipta pelbagai teknik dan kaedah untuk meningkatkan tahap kesuburan tanah pertanian.

Di Belanda, masyarakat agrarianya menggunakan baja asli (najis binatang) yang diperolehi daripada kawasan penternakan untuk meningkatkan kesuburan tanah pertanian.

Selain itu, mereka juga menggunakan teknik memugar tanah pertanian dan mengamalkan sistem tanaman giliran untuk mengekalkan tahap kesuburan tanah.


5. Peningkatan Penggunaan Teknologi

Masyarakat agraria juga mempunyai kemahiran dalam mencipta peralatan-peralatan baru bagi menjalankan kegiatan pertanian secara besar-besaran. Penggunaan teknologi atau peralatan baru turut meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. Masyarakat di Belanda telah menggunakan mencipta tugal dan tenggala beroda untuk memugar dan membajak tanah pertanian.

Masyarakat agraria juga memperkenalkan kaedah dan teknik pertanian untuk meningkatkan pengeluaran hasil pertanian seperti memperkenalkan sistem tanaman giliran.

Monday, 20 May 2013

BAITULMAL DAN PELAKSANAANNYA DI ZAMAN KHULAFA’ AL-RASYIDIN


Baitulmal merupakan institusi kewangan yang berperanan menyelenggarakan segala sumber pendapatan dan perbelanjaan negara serta menjadi tempat penyimpanan barangan yang berharga seperti emas, perak, batu permata, barang perhiasan dan harta-harta amanah (wakaf).

Baitumal telah wujud pada zaman Nabi Muhammad SAW tetapi tidak berapa digunakan oleh baginda kerana sumber kerajaan ketika itu agak terbatas serta baginda tidak suka menyimpan barang-barang amanah kerana tidak mahu menimbulkan masalah. Semua hasil pendapatan akan diagihkan segera oleh Nabi Muhammad SAW kepada yang berhak.

Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq, Abu Ubaidah telah dilantik sebagai pemegang kunci baitulmal ketika itu. Namun, pelaksanaannya agak terhad dan tidak menyeluruh.

Peranan institusi ini semakin penting pada zaman Khalifah Umar bin al-Khattab disebabkan harta negara Islam semakin bertambah berikutan kejayaan ekspedisi ketenteraan. Antara sumber pendapatan negara Islam ialah zakat, fay’, jizyah, kharaj, usyur, ghanimah dan sedekah.


PERANAN BAITULMAL

 • Menyelesaikan masalah kemiskinan serta kedaifan dalam kalangan golongan Islam.
 • Peranan seterusnya ialah adalah untuk membina infrastruktur dan pelaburan dalam aktiviti sosial, perdagangan dan perindustrian
 • Menyediakan keperluan-keperluan asas bukan sahaja untuk tujuan pembangunan negara bahkan ia merupakan tanggungjawab dari sudut kebajikan.
 • Sumber-sumber dari Baitulmal juga digunakan untuk membayar gaji pegawai kerajaan dan golongan tentera yang berkhidmat  secara tetap ataupun sukarela.
 • Dapat mempertingkatkan pendapatan umat Islam melalui pinjaman subsidi dan mengeluarkan biasiswa untuk keperluan pelajar Islam.


PELAKSANAAN BAITULMAL ZAMAN KHALIFAH ABU BAKAR AS-SIDDIQ

Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar as-Siddiq, institusi baitulmal telah wujud. Abu Ubaidah telah dilantik sebagai pemegang kunci baitulmal. Pelaksanaan baitulmal pada ketika ini agak terhad dan tidak menyeluruh.

Pelaksanaan baitulmal pada zaman Khalifah Abu Bakar dapat dilihat apb beliau menyerahkan sebidang tanah Nabi Muhammad SAW kpd baitulmal apabila Fatimah menyatakan bahawa Nabi tidak melakukan pindah milik kpdnya sebelum wafat.

Khalifah Abu Bakar telah berjaya melaksanakan ekspedisi ketenteraan terhadap Parsi dan berjaya mendapat kutipan jizyah dan zakat lalu disimpan di baitulmal.

Ketika Khalifah Abu Bakar as-Siddiq hampir meningggal dunia, beliau berpesan kpd Umar al-Khattab supaya mengambil hartanya sebanyak 8 000 dirham utk dikembalikan kpd baitulmal.


PELAKSANAAN BAITULMAL ZAMAN KHALIFAH UMAR AL-KHATTAB

Peranan institusi ini menjadi penting pada zaman Khalifah Umar al-Khattab. Beliau telah mewujudkan pengurusan baitulmal secara sistematik dengan menyediakan buku kira-kira negara untuk mengetahui pengaliran wang masuk dan keluar.

Harta  negara Islam semakin bertambah dan pelbagai antaranya zakat, jizyah, sedekah , kharaj, usyur dan ghanimah. Seterusnya sumbangan melalui ekspedisi kemenangan ketenteraan dan dakwah.

Peringkat awal, Khalifah Umar telah melantik Uqail bin Abu Talib, Makhramah bin Naufal dan Jubair bin Mut’am untuk mengendalikan institusi yang sebelum ini dikenali sebagai Diwan atau Khazanah.

Kota Madinah telah dijadikan  pusat pentadbiran Baitulmal yang kemudiannya ditubuhkan di setiap cawangan.

Pegawai-pegawai akan lantik secara khusus dan bertanggungjawab kepada Baitulmal peringkat pusat. 

Khalifah Umar telah memastikan tidak ada kemasukan sesuatu ke dalam baitulmal atau pengeluaran baitulmal sekiranya bertentangan dengan hukum syarak. Mengharamkan sebarang tindakan untuk kepentingan peribadi kerana harta berkenaan adalah amanah Allah.

Khalifah Umar pernah mengambil bahan makanan seperti gandum, mentega dan kurma dari stok simpanan di baitulmal utk diberikan kpd seorang wanita dan anak-anaknya akibat kelaparan.

Khalifah Umar juga melarang golongan tentera memiliki tanah dan rumah sebagai rampasan perang. Tanah-tanah di wilayah yag ditakluki diusahakan oleh pemilik asalnya dan melarang orang Islam memilikinya. Golongan tentera Islam telah diberi elaun atau gaji drp baitulmal.


PELAKSANAAN BAITULMAL ZAMAN KHALIFAH UTHMAN AFFAN

Khalifah Uthman juga turut menggunakan baitulmal dan memastikan pengurusan harta negara yang sistematik. Pendapatan negara semakin meningkat dan telah digunakan utk kepentingan serta kebajikan rakyat seperti membina jalan, jambatan, projek perumahan dan kelengkapan tentera.

Namum, mula timbul masalah mengenai baitulmal sehingga membawa penentangan terhadapnya. Beliau telah dituduh menyalahgunakan harta baitulmal utk kepentingan diri dan keluarganya. Beliau juga turut dituduh menaikkan kadar cukai yg dikenakan terhadap rakyatnya, tidak mengagihkan harta perang dan dituduh boros dlm perbelanjaan.

Hakikatnya, beliau terpaksa mengerahkan rakyatnya membayar cukai lebih drp biasa bagi menyekat serangan musuh spt menghadapi ancaman laut oleh Byzantine di Mesir. Beliau juga terpaksa menggunakan wang negara utk memperkuatkan angkatan laut spt membeli kapal dan senjata.

Khalifah Uthman juga tidak mengagihkan harta rampasan perang kerana harta itu diperuntukkan oleh beliau bagi keperluan negara. Beliau juga tidak menggunakan harta baitulmal utk diberikan kpd kaum keluarganya iaitu Abdullah bin Saad (gabenor Mesir) sehingga penduduk Mesir bangkit menentangnya.

Semua ini adalah tuduhan orientalis Barat semata-mata di mana Khalifah Uthman tidak akan berbuat demikian kerana beliau adalah seorang yang kaya serta dermawan. Harta rampasan perang yang diberikan kpd Abdullah bin Saad digunakan utk membayar gaji tentera laut.

Khalifah Uthman sanggup menyerahkan perdagangannya yang besar kpd kaum keluarga dan wakil utk menguruskan harta tersebut dan menjadikan rumahnya sebagai baitulmal sebelum kerajaan Islam menubuhkan baitulmal yang sebenar.


PELAKSANAAN BAITULMAL ZAMAN KHALIFAH ALI ABI TALIB

Khalifah Ali bin Abi Talib juga meneruskan sistem baitulmal dan menguruskan dengan jujur dan amanah serta tidak menggunakan harta baitulmal. Beliau hidup dlm keadaan sederhana, menerima gaji sama seperti Khalifah Abu Bakar dan Umar, memakai pakaian yang singkat dan bertampal-tampal serta tidak pernah menyimpan harta sepanjang kehidupannya.

Ketika berperang dgn Muawiyah, Khalifah Ali tidak menggunakan harta baitulmal bagi mempertahankan diri seperti mana Muawiyah yang menggunakan wang dan hadiah utk mendapat sokongan orang lain. Malah beliau turut menolak permintaan saudaranya iaitu Aqil bin Abi Talib yang meminta harta baitulmal.


SUMBER BAITULMAL PADA ZAMAN KHULAFA’ AL-RASYIDIN

1. ZAKAT

Zakat dari segi bahasa berasal drp kata dasar zaka iaitu penambahan atau penyucian. Dalam al-Quran, zakat disebut sebanyak 58 kali. Zakat juga mempunyai makna lain sebagai syahadah, zakat, kebaikan, zakat fitrah, suci, halal dan sadaqah.

Zakat merupakan salah satu drp rukun Islam dan wajib mengeluarkan zakat apabila cukup sayartnya.

Amil dilantik utk melaksanakan urusan pemungutan dan pengagihan drp pihak yang layak berzakat mengikut ukuran dan kadar nisabnya. Zakat pula terbahagi kpd 2 iaitu zakat fitrah dan zakat harta benda.

Zakat akan diagihkan kpd 8 golongan asnaf iaitu orang fakir, hamba yg hendak memerdekakan diri, orang miskin, orang yang berhutang, orang yang berjihad, mualaf, musafir dan amil.

Antara peranan dan kepentingan zakat ialah mendatangkan kesyukuran dan penyuburan pahala, menyucikan jiwa drp kekotoran dan dosa, memperoleh keberkatan, dapat mendamaikan dan mewujudkan kedamaian, dapat menyemaikan semangat bertanggungjawab serta tolong-menolong antara satu sama lain, dan dapat mengikis sifat tamak dlm pemilikan harta.

Dengan pengeluaran zakat berdasarkan syarat yang dikenakan, maka ini membuktikan ketaatan kpd Allah

Pada zaman Khalifah Abu Bakar, beliau bertindak tegas dgn memerangi orang yang enggan membayar zakat seperti yang dilakukan oleh penduduk di Yaman, Yamamah dan Oman. Beliau amat tegas menyatakan bahawa solat adalah tiang agama manakala zakat pula sebagai jambatannya.

Kutipan zakat semakin bertambah pada zaman Khalifah Umar al-Khatab ekoran berlakunya peluasan kuasa terutama di Parsi.

Zakat ternakan kuda telah diperkenalkan oleh Khalifah Uthman bin Affan kerana beliau menjelaskan bahawa perkembangan ekonomi yang dinikmati oleh masyarakat Islam sehingga mereka berupaya memiliki binatang seumpama itu.


2. KHARAJ

Kharaj hanya dikenakan pada zaman Khalifah Umar al-Khattab. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, tanah-tanah yang dikuasai dikembalikan kpd tuannya dgn syarat membayar cukai. Pada zaman Khalifah Abu Bakar al-Siddiq pula, tanah-tanah yang dikuasai melalui peperangan akan diagihkan kpd anggota tentera yg terlibat.

Kharaj akan dikenakan kpd tanah yg ditakluki terutama di Iraq. Tanah ini tidak akan dikenakan cukai sekiranya tuannya memeluk Islam.

Kharaj juga dikenakan ke atas tanah lain seperti tanah rampasan perang yg dimiliki oleh tentera Islam dan pengusahanya bukan org Islam, tanah yang diusahakan oleh gol dhimmi dgn kebenaran pemerintah Islam, tanah terbiar yg dikerjakan oleh org Islam dan tempat tinggal gol dhimmi yg diubah menjadi kawasan pertanian.

Pemegang Amanah @ gol Ahl al-Ayyam telah dilantik oleh Khalifah Umar mengawasi dan mentadbir tanah tidak bertuan yg diusahakan oleh petani tempatan.

Gol Ahl al-Ayyam bert/jawab utk memunggut cukai tanah ini dan 1/5 drp hasilnya dihantar kpd kerajaan pusat. Manakala bakinya diagihkan kpd mereka yg terlibat dlm penaklukan Iraq.

Kharaj dpt dibhg kpd 2 jenis iaitu kharaj wazifah/masahah dan kharaj muqasamah.

 • Kharaj wazifah/masahah dikenakan bergantung kpd keluasan tanah atau jumlah pokok yang ditanam. Contoh di Iraq, setiap jarib anggur dikenakan kharaj sebyk 10 dirham. Cukai ini dikenakan sekali dlm setahun tanpa mengira berapa byk hasil yang diperolehi.
 • Kharaj muqasamah pula cukai yg dikenakan berdasarkan jumlah hasil yg diperolehi drp tanaman. Cukai ini dikenakan kpd setiap hasil yg diperolehi berdasarkan byk perkara utk mengelakkan penganiayaan kpd petani.

Kadar kharaj tidak membebankan dan bergantung kpd kemampuan seseorang. Kadar maksimum ialah ½ drp keseluruhan hasil dan dibayar dlm bentuk mata wang atau hasil yang diusahakan.

Kadar kharaj juga ditentukan berdasarkan kualiti tanah, disirami air hujan atau penyiraman, jenis dan kualiti benih tanaman dan lokasi kws tanaman dgn bandar.

Kharaj tidak akan dikenakan jika tanaman penduduk musnah akibat bencana alam. Sekiranya pemilik tanah tidak berkemampuan utk mengerjakan tanah tersebut, kerajaan akan menyerahkan kpd org lain.

Kharaj akan dikenakan kepada:

 • Pemilik tanah yg berkemampuan mengerjakan tanah tersebut tetapi tidak mengerjakannya.
 • Sekiranya tanah tersebut dipajak atau disewa, kharaj akan dikenakan ke atas pemilik tanah dan bukannya ke atas pemajak.
 • Kharaj juga dikenakan ke atas tanah kediaman yang dijadikan kawasan pertanian.

Pengutipan kharaj dijalankan secara adil. Sekiranya kharaj tidak dibayar disebabkan masalah kewangan, pembayarannya boleh ditangguhkan sehingga mampu. Jika pemiliknya enggan membayar kharaj sedangkan mampu, kerajaan boleh mengambil tindakan undang-undang atau tanahnya boleh dijual.

Pada zaman Khalifah Abu Bakar, sistem kharaj masih belum diperkenalkan kerana tanah-tanah yang ditakluki pada zamannya masih dianggap sebagai harta rampasan perang. Oleh itu, tanah-tanah ini telah diagihkan kpd tentera yg terlibat dlm ekspedisi penaklukan tersebut.

Semasa Khalifah Umar al-Khattab, tanah-tanah yang ditakluki di Iraq telah dijadikan tanah kharaj. Bagi tanah yang tidak bertuan telah dijadikan hak milik bersama dan diusahakan oleh petani tempatan di bawah pengawasan Pemegang Amanah. Beliau telah menyerahkan tugas mengutip kharaj kpd golongan Ahl al-Ayyam.

Di akhir pemerintahan Khalifah Uthman, gol ini tdk lagi diberi kuasa utk mengurangkan kadar cukai. Kuasa ini telah diberikan kpd pentadbiran gabenor.

Hasil kharaj yang dikutip akan diserahkan kpd baitulmal utk dimanfaatkan spt memperbaiki infrastruktur, prasarana, memajukan kegiatan pertanian, mewujudkan keamanan, memperbaiki sistem perhubungan, mewujudkan sistem pengairan dan memperbaiki saliran yg sedia ada.


3. JIZYAH

Jizyah pula merupakan cukai politik yg dikenakan terhadap orang-orang kafir dhimmi sebagai balasan terhadap perlindungan atau jaminan keselamatan jiwa dan harta benda mereka.

Jizyah hanya dikenakan kpd mereka yang sihat fizikal dan mental, akil baligh, berkemampuan, merdeka serta bukan ahli agama spt paderi atau pendeta.

Jizyah terbahagi kpd 2 kategori iaitu jizyah dgn kadar ditetapkan berdasarkan persetujuan bersama dan jizyah dgn kadar ditetapkan oleh kerajaan Islam.

Jizyah boleh dibayar dalambentuk tunai atau barangan atau kedua-duanya sekali. Mereka yang enggan membayar jizyah dianggap tidak setia kpd negara Islam dan boleh dikenakan hukuman berat.

Jizyah akan dikenakan pada setiap awal tahun, paling minima kadarnya ialah 1 dinar. Bagi sesetengah mazhab seperti Mazhab Hanafi dan Hambali, kadarnya ialah antara 12 hingga 48 dirham bergantung kpd status seseorang individu.

Pembayaran jizyah tidak akan dikenakan sekiranya orang kafir dhimmi telah memeluk Islam atau pemerintah Islam gagal memberi jaminan keselamatan nyawa dan harta benda.

Amalan jizyah telah diteruskan pada zaman Khalifah Abu Bakar terutama ketika ekspedisi sebelum menyerang Byzantine dan Parsi. Mereka ditawarkan 3 pilihan sama ada menerima Islam, berperang ataupun membayar jizyah. Kadar jizyah yang dipersetujuai ialah sebanyak 19 ribu dirham setahun dan dibayar kpd kerajaan Islam Madinah.

Pada zaman Khalifah Umar al-Khattab, sumber pendapatan dari jizyah semakin meningkat kesan drp berlakunya peluasan kuasa ke atas Iraq, Syam, Mesir, penduduk Qibti, penduduk Adzerbaijan dan termasuklah pemimpin Baitulmuqaddis bersetuju utk membayar jizyah.

Jizyah akan dikutip oleh gabenor-gabenor wilayah yang dilantik dan dipert/jawabkan ke atas wilayah masing-masing.

Pada zaman Khalifah Uthman pula, jizyah dikenakan ke atas wilayah-wilayah yg ditakluki spt Tripoli, Nubah dan Qairawan setelah termenteraianya perjanjian damai.

Pada zaman Khalifah Ali, jizyah juga diamalkan seperti sepucuk surat yg dihantar kpd al-Asytar al-Nakhaii supaya menerima perjanjian damai yg dihulurkan oleh orang kafir dhimmi utk membayar jizyah.


4. GHANIMAH DAN AL-FAY’

Harta ini diperuntukkan kpd perbelanjaan kerajaan pusat Madinah dan selebihnya dibahagikan kpd tentera yg terlibat dlm peperangan.

Setelah dewan tentera ditubuhkan pada tahun 20 H, tentera Islam diberi gaji mengikut kadar yg telah ditetapkan.


5. USYR

Usyr merupakan cukai perniagaan yg dikenakan ke atas perniaga Islam atau bukan Islam, namum kadarnya berbeza.

Golongan kafir harbi akan dikenakan cukai sebanyak 10%, manakala golongan kafir zimmi pula 5% dan orang Islam hanya 2.5%. Cukai ini hanya akan dikenakan apabila cukup nisabnya sebanyak 200 dirham.


KESIMPULAN

Pemerintah Khulafa’ al-Rasyidin menganggap bahawa baitulmal adalah amanat Allah SWT. Mereka kan memastikan tidak akan berlaku kemasukan sesuatu ke dalamnya atau pengeluaran drinya yang bertentangan dgn syariat Islam. Pemerintah Khulafa’ al-Rasyidin mengharamkan sebarang tindakan utk menggunakan baitulmal bagi tujuan peribadi.

Penubuhan Baitulmal sesungguhnya dapat memastikan urusan pemungutan dan perolehan pendapatan negara Islam menjadi lebih tersusun dan kemas. Kesannya ianya bukan sahaja dapat menghulurkan bantuan secepat mungkin kepada individu yang memerlukan bahkan  ia dapat membangunkan dan memberi manafaat kepada sesuatu wilayah dan penduduk berdasarkan syariat yang ditetapkan.

Hal inilah yang memberi sumbangan besar dalam pembentukan iklim politik yang stabil serta ekonomi yang teguh pada zaman Khalifah Umar al-Khattab.
Sunday, 19 May 2013

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI ACHEH DAN MESIR

CARA BAGAIMANA MENDAPAT MARKAH YANG CEMERLANG SEJARAH BAHARU


CARA PENILAIAN TERHADAP JAWAPAN ESEI  MATA PELAJARAN SEJARAH
SUKATAN BAHARU

TAHAP PENCAPAIAN PELAJAR:

Tahap pencapaian pelajar atau calon STPM Baharu Mata Pelajaran Sejarah terbahagi kepada 5 tahap pencapaian iaitu berdasarkan kepada peruntukkan markah sebanyak 20 markah bagi setiap soalan:


TAHAP PENCAPAIAN

MARKAH

Amat Cemerlang
18 -  20 markah
Cemerlang
14 – 17 markah
Baik
10 – 13 markah
Lemah
6 -  9 markah
Amat Lemah
0 - 5 markah

Jawapan pelajar akan dinilai melalui beberapa kriteria. Kriteria yang dinilai terbahagi kepada 3 bahagian iaitu:


KRITERIA

PERKARA YANG DIPERLUKAN UNTUK MENDAPAT MARKAH KATEGORI
“AMAT CEMERLANG”


Pengetahuan Dan Kefahaman

( Diperuntukkan markah antara 1 hingga 8 )

1-2 markah – amat lemah
2-3 markah – lemah
4-5 markah – baik
6-7 markah – cemerlang
8 markah – amat cemerlang


 • Mempunyai fakta iaitu pelajar perlu menguasai kehendak soalan dengan meluas dan mendalam. Ini bermakna pelajar perlu memahami kehendak soalan dengan baik
 • Pelajar mestilah memberikan isi atau fakta utama diikuti dengan isi sampingan atau sokongan.
 • Pelajar mesti menghuraikan fakta dengan kemas, tepat, relevan dan secara terperinci serta mendalam.
 • Pelajar harus memaksimunkan kesilapan fakta agar tidak mencacatkan ketepatan jawapan pelajar. Ini bermakna pelajar dilarang sama sekali mencipta fakta sendiri atau menulis jawapan syok sendiri.

Taakulan

( Diperuntukkan markah antara 0 hingga 6 )

0-2 markah – amat lemah
2-3 markah – lemah
3-4 markah – baik
5 markah – cemerlang
6 markah – amat cemerlang


 • Pelajar mesti membina jawapan utama secara logikal berdasarkan kepada kehendak soalan dengan pengembangan idea yang baik.
 • Penghuraian isi atau fakta mesti disertakan dengan banyak contoh yang relevan.

Komunikasi

( Diperuntukkan markah antara 0 hingga 6 )

0-2 markah – amat lemah
2-3 markah – lemah
3-4 markah – baik
5 markah – cemerlang
6 markah – amat cemerlang


 • Susunan fakta amat logikal atau tersusun, analitikal, teratur dan sesuai dengan kehendak soalan yang ditanya.
 • Penyampaian fakta-fakta utama dalam jawapan mempunyai perkaitan antara satu fakta dengan fakta yang lain.
 • Penulisan jawapan pelajar juga terfokus kepada kehendak soalan secara mendalam.
 • Pelajar juga perlu membuat rumusan dan kesimpulan yang mantap berdasarkan soalan yang ditanya.


**** Ini bermakna sekiranya pelajar menulis jawapan dengan tidak mengikut kehendak soalan dan jawapan yang terlalu umum atau longgar akan memberi padah kepada pelajar iaitu akan mendapat markah yang lemah atau amat lemahFollowers

Pencipta Jalur Gemilang

Pencipta Jalur Gemilang
Beliau adalah anak kedua daripada 10 orang adik beradik. Allahyarham merupakan seorang yang sangar kreatif dan amat meminati lukisan. Sejarah Bendera Malaysia bermula pada tahun 1947 apabila pemerintah pada masa itu mengadakan pertandingan mereka cipta bendera Persekutuan Tanah Melayu. Allahyarham tidak mahu melepaskan peluang keemasan itu untuk menonjolkan bakatnya dalam bidang seni lukisan. Beliau yang pada ketika itu berusia 29 tahun bertungkus lumus menampilkan idea kreatif dan terbaik untuk menyertai pertandingan tersebut. Allahyarham menamatkan sekolah di English Collage (kini Maktab Sultan Abu Bakar) dan menghembuskan nafas terakhir pada 19 Februari 1993 iaitu 14 hari sebelum usianya genab 75 tahun di rumah keluarganya di Jalan Stulang Baru, Kampung Melayu Majidee. Walaupun beliau tiada lagi, namun kami berharap rakyat seluruh negara mengenang jasa Allahyarham yang mencipta Bendera Malaysia kebanggaan kita semua.