Nuffnang Ads

Tuesday, 24 September 2013

MIGRASI ORANG INDIA KE TANAH MELAYU

Asal-usul Dan Perkembangan Orang India.

Sejak dari awal lagi, Tanah Melayu telah dikunjungi oleh pedagang-­pedagang India dan golongan Brahmin. Selain berdagang, orang India mahu mengembangkan agama Hindu dan Buddha di Tanah Melayu. Jumlah orang India di Tanah Melayu semakin bertambah pada abad ke-15 pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Mereka mula mendirikan petempatan awal di Melaka yang dikenali sebagai “Kampung Keling”.

Pembukaan Pulau Pinang oleh Francis Light pada tahun 1786, menambahkan jumlah orang India di Tanah Melayu. Menjelang tahun 1870-an, Kerajaan Inggeris telah menggalakkan kemasukan buruh India secara beramai-ramai di Tanah Melayu akibat perkembangan pertanian dagangan seperti kopi dan getah.

Pada tahun 1891, jumlah penduduk India di Tanah Melayu ialah 75,000 orang dan meningkat kepada 622,000 orang pada tahun 1931. Sebahagian besar buruh India yang tiba di Tanah Melayu berasal dari India Selatan (Madras) dan India Utara (Punjab). Mereka terdiri daripada beberapa kumpulan etnik seperti Tamil, Malayali, Telugu, dan Sikh.

Seperti orang Cina, orang India juga mula menetap di Tanah Melayu selepas tamatnya Perang Dunia Ke-2. Kebanyakan orang India tinggal di kawasan ladang atau estet-estet getah dan kelapa sawit. Sebahagiannya menetap di bandar-bandar seperti Kuala Lumpur, Ipoh, Taiping, Pulau Pinang dan Singapura.

Cara kemasukan buruh India

Imigran India datang ke Tanah Melayu melalui dua cara, iaitu sistem buruh kontrak dan Sistem Kangani.

Sistem buruh kontrak

Pemilik ladang akan membuat pesanan jumlah tenaga buruh yang diperlukan kepada seorang ejen di India. Ejen tersebut akan pergi ke kampung-kampung bagi mendapatkan buruh-buruh India yang ingin datang bekerja di Tanah Melayu. Kos perjalanan akan ditanggung oleh pemilik ladang yang membuat pesanan. Di Tanah Melayu, mereka dikehendaki menandatangani satu kontrak untuk bekerja selama 5 tahun dengan gaji yang telah tetapkan oleh majikan masing-­masing. Di samping itu, sebahagian daripada gaji mereka akan diserahkan kepada majikan bagi menjelaskan tambang perjalanan.

Di bawah sistem ini, buruh India dipaksa bekerja keras di ladang iaitu antara 9 hingga 10 jam sehari dengan bayaran gaji yang rendah iaitu 6 sen sehingga 16 sen sehari. Sejak mula diperkenalkan pada tahun 1820 hingga dihapuskan pada tahun 1910, kira-kira 250,000 orang buruh India telah dibawa masuk ke Tanah Melayu melalui sistem ini.

Sistem Kangani

Sistem ini diperkenalkan pada tahun 1898 dan dihapuskan pada tahun 1938 kerana berlaku kemelesetan ekonomi dunia pada tahun 1929-1932. Menurut Sistem Kangani, majikan akan menghantar seorang Kangani atau mandur dari ladangnya ke India. Di India, Kangani itu akan kembali ke kampung halamannya. Di sana beliau akan berusaha mengumpulkan saudara mara, sahabat handai dan penduduk kampung yang ingin bekerja dan berhijrah ke Tanah Melayu dan semua perbelanjaan mereka ditanggung oleh Kangani. Melalui sistem ini seramai 300,000 orang buruh India telah dibawa masuk ke Tanah Melayu sehingga tahun 1938.


Sebab-sebab Penghijrahan Orang India Ke Tanah Melayu.

1. Masalah Kepadatan Penduduk

Kepincangan dan kesengsaraan hidup telah mendorong penghijrahan orang India ke Tanah Melayu         bagi memulakan penghidupan baru.          India menghadapi masalah kepadatan penduduk yang tinggi, sedangkan keluasan kawasan pertanian tidak bertambah. Ini telah menyebabkan bekalan makanan tidak mencukupi akibat kekurangan kawasan pertanian. Akibatnya wujud masalah kemiskinan dan kebuluran di kalangan penduduk India. Pada tahun 1845, jumlah penduduk India ialah 130 juta orang dan meningkat kepada 390 juta orang pada tahun 1941.

2. Bencana Alam

Kejadian bencana alam seperti banjir dan kemarau turut merumitkan keadaan. Pada tahun 1840-an, kawasan di Selatan India mengalami masalah kemarau yang berpanjangan. Keadaan ini telah menjejaskan pengeluaran makanan. Kadar kematian meningkat akibat masalah kebuluran dan merebaknya wabak penyakit. Di samping itu, ramai petani di India menghadapi masalah kehilangan tanah pertanian kerana terpaksa menggadaikan tanah untuk membayar cukai kepada Kerajaan Inggeris yang tinggi dan menjelaskan hutang kepada peminjam wang.

3. Amalan sistem kasta

Amalan sistem kasta yang membezakan darjat seseorang individu turut menjejaskan mobiliti sosial dan ekonomi. Orang India dari kasta bawahan dipandang hina dan tersisih dari masyarakat. Oleh itu, mereka telah memulakan penghijrahan ke Tanah Melayu bagi memperbaiki maruah diri. Pada tahun 1931, satu per tiga daripada jumlah buruh India yang berhijrah ke Tanah Melayu adalah terdiri dari kasta rendah.

4. Perkembangan tanaman dagangan iaitu perusahaan getah

Perkembangan Revolusi Perindustrian di Eropah telah membawa kepada perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. Di Eropah, getah diperlukan dengan banyak dalam perusahaan automobil bagi menghasilkan tayar kereta dan getah juga dijadikan bahan penebat elektrik dalam perusahaan elektronik. Pada awal abad ke-20, keperluan tenaga buruh dalam sektor perladangan getah adalah tinggi kerana orang Melayu tidak berminat bekerja di estet-estet getah. Sebaliknya, mereka menumpukan perhatian terhadap tanaman padi.

Penghijrahan orang India secara beramai-ramai ke Tanah Melayu berlaku antara tahun 1911 hingga tahun 1921. Pada masa itu, harga getah melambung tinggi. Oleh itu, kawasan tanaman getah telah ditambah dengan banyaknya. Pada tahun 1900, kawasan tanaman getah ialah seluas 20,250 hektar. Jumlahnya meningkat melebihi lima kali ganda pada tahun 1938 iaitu seluas 1.3 hektar. Justeru itu, tenaga buruh India diperlukan dengan banyak selaras dengan pertambahan keluasan ladang atau estet getah. Pada tahun 1911, imigran India di Tanah Melayu berjumlah 270 ribu orang. Jumlahnya meningkat kepada 470 ribu orang pada tahun 1921.

5. Dasar Kerajaan Inggeris

Kerajaan Inggeris di Tanah Melayu menggalakkan kedatangan imigran India ke Tanah Melayu. Buruh-buruh dari India bersedia untuk bekerja di ladang-ladang getah dengan bayaran gaji yang rendah. Di samping itu, mereka juga diperlukan untuk menjadi buruh bagi membina jalan raya dan jalan kereta api sebagai langkah memantapkan penguasaan ekonomi pemerintah Inggeris di Tanah Melayu.

Sementara itu, orang Punjabi (Sikh) telah dibawa masuk oleh Inggeris untuk berkhidmat dalam pasukan polis dan tentera. Golongan yang berpendidikan tinggi digalakkan datang untuk berkhidmat dengan kerja-kerja pengkeranian dan teknikal. Bagi menggalakkan kedatangan orang-orang India, Kerajaan Inggeris telah menyediakan bantuan bagi membiayai kos perjalanan mereka ke Tanah Melayu. Antara tahun 1887 hingga tahun 1892, sejumlah $30 ribu dikeluarkan bagi menanggung kos perjalanan buruh India menggunakan kapal stim.
MIGRASI ORANG CINA KE TANAH MELAYU

Asal-usul Dan Perkembangan Orang Cina.

Kehadiran orang Cina ke Tanah Melayu sudah bermula pada awal abad ke-15 iaitu zaman Kerajaan Melayu Melaka telah menjalinkan hubungan perdagangan dan persahabatan dengan negara China.

Penghijrahan orang Cina ke Tanah Melayu khususnya di Negeri-negeri Selat semakin pesat pada awal abad ke-19, berikutan dengan perkembangan perdagangan di Pulau Pinang dan Singapura. Penghijrahan orang Cina secara beramai-ramai ke Johor berlaku semasa pemerintahan Temenggung lbrahim (1825-1862). Orang Cina dibawa masuk melalui Sistem Kangchu untuk bekerja sebagai buruh di ladang lada hitam dan gambir.

Pada pertengahan abad ke-19, jumlah imigran Cina di Tanah Melayu semakin meningkat akibat perkembangan kegiatan perlombongan bijih timah terutamanya di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan.

Akhir abad ke-19, pemerintah Inggeris telah memberikan galakan terhadap kemasukan imigran Cina ke Tanah Melayu kerana Inggeris memerlukan tenaga buruh yang ramai supaya dapat mengeluarkan bijih timah yang banyak untuk keperluan Revolusi Perindustrian di Britain.

Kebanyakan imigran Cina yang tiba di Tanah Melayu berasal dari Selatan China iaitu dari wilayah Kwangtung, Kwangsi, Hainan dan Fukien. Mereka terdiri dari orang Hakka, Kantonis, Teochew, Hailam dan Hokkien.

Sebelum Perang Dunia Kedua pada tahun 1941, orang Cina hanya menjadikan Tanah Melayu sebagai petempatan sementara untuk mencari kekayaan dan mereka pasti akan kembali ke negara asal. Namum, selepas Perang Dunia Kedua tamat keinginan orang Cina mulai berubah dan mereka mula ingin menetap di Tanah Melayu.

Cara kemasukan orang Cina

Sistem tiket kredit

Melalui sistem tiket kredit, kedatangan orang Cina dibiayai secara hutang oleh seorang ejen. Mereka akan bekerja dengan ejen tersebut dalam tempoh masa tertentu sehingga hutang mereka selesai. Selepas tempoh tersebut, mereka akan dibebaskan untuk memilih untuk mencari pekerjaan lain dengan majikan lain atau terus kekal dengan majikan asal. Buruh Cina ini dikenali sebagai “Singkheh”.

Sistem Kangchu

Melalui Sistem Kangchu, orang Cina digalakkan berpindah dari Singapura dan masuk menetap di Johor dan membuka ladang lada hitam dan gambir di bawah pengawasan seorang Kangchu iaitu ketua puak-puak orang Cina. Setiap Kangchu dipertanggungjawabkan mengawal, membayar sewa bagi kawasan yang dibuka serta menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh buruh Cina di bawah pengelolaannya. Pada tahun 1860-an, seramai 15,000 orang Cina telah dibawa masuk ke Johor melalui sistem Kangchu ini.

Cara Persendirian

Orang Cina berhijrah ke Tanah Melayu bagi mengatasi kesempitan hidup di China melalui bantuan rakan, ahli keluarga ataupun dengan perbelanjaan sendiri.


Sebab-sebab Penghijrahan Orang Cina Ke Tanah Melayu.

FAKTOR PENOLAK

1. Masalah Kepadatan Penduduk

Negara China mempunyal kepadatan penduduk yang tinggi. Pertambahan penduduk China tidak seimbang dengan pengeluanan hasil pertanian menyebabkan bekalan makanan tidak mencukupi. Keadaan ini telah mewujudkan masalah kebuluran dan ini telah menjadikan kehidupan rakyat China sengsara. Antara tahun 1751 hingga 1851, penduduk China telah bertambah dari 182 juta orang kepada 432 juta orang, akan tetapi hasil pertanian semakin merosot.

2. Bencana Alam

Kesengsaraan hidup rakyat di China semakin bertambah apabila berlakunya bencana alam yang telah memusnahkan sebahagian besar kawasan pertanian di China. Sepanjang tahun 1840-an dan 1850-an, negara China mengalami banyak bencana alam, iaitu kemarau yang berpanjangan di Wilayah Hunan di Utara China dan masalah banjir di selatan China terutamanya di sekitar Lembah Sungai Yangtze dan Sungai Hwang Ho. Kejadian ini telah memusnahkan kawasan pertanian dan menyebabkan masalah kebuluran.

3. Masalah pengangguran

Kehidupan rakyat China semakin susah dan sengsara apabila negara China menerima kemasukan kuasa asing. Pembukaan perusahaan barat di China telah menyebabkan industri tempatan merosot. Tambahan pula, kemasukan barang-barang barat dengan banyak dan murah menyebabkan barangan tempatan tidak laku. Orang-orang Cina yang terlibat dengan sistem pengangkutan tradisional seperti tongkang dan kereta kuda hilang pekerjaan dengan pengenalan sistem pengangkutan moden. Justeru itu, kesengsaraan dan masalah kemiskinan telah mendorong orang Cina ke Tanah Melayu untuk mencari kehidupan yang lebih terjamin.

4. Dasar Kerajaan Manchu

Dasar kerajaan Manchu mengenakan cukai yang tinggi untuk menanggung kos pentadbiran yang semakin bertambah turut menambah beban rakyat Cina. Akibatnya, tidak mampu membayar cukai yang tinggi ditambah dengan kemusnahan tanaman akibat bencana alam telah mengakibatkan petani terpaksa menjual tanah bagi membayar cukai tersebut. Atas desakan hidup inilah telah mendorong orang Cina berhijrah ke Tanah Melayu.

5. Kekacauan politik pemerintahan Manchu

Menjelang pertengahan abad ke-19, keadaan politik negara China di bawah pemerintahan Dinasti Manchu menjadi tidak stabil akibat tercetusnya Perang Candu I (1839-1842) dan Perang Candu II (1856-1860). Kekalahan China dalam Perang Candu membuktikan kelemahan Dinasti Manchu. Justeru itu orang Cina terutamanya dari wilayah Kwangtung dan Kwangsi bangun memberontak untuk menggulingkan Dinasti Manchu.

Pada tahun 1850-1864, telah berlaku Pemberontakan Taiping dipimpin oleh Hung Hsiu-Chuan, bertujuan menggulingkan pemerintahan Manchu, tetapi gagal. Mereka yang terlibat dalam pemberontakan tersebut telah diburu oleh kerajaan. Ini telah menyebabkan golongan pemberontak terpaksa melarikan diri ke negara lain untuk mengelakkan hukuman dari Kerajaan Manchu.

Sentimen anti-Manchu semakin berleluasa akibat amalan rasuah atau korupsi di kalangan pegawai-pegawai Manchu. Masyarakat Cina ditindas dengan dikenakan kadar cukai yang tinggi. Tambahan pula, orang Cina beranggapan Dinasti Manchu sebagai dinasti asing. Kebencian orang Cina terhadap pemerintahan Dinasti Manchu mendorong penghijrahan mereka ke Tanah Melayu.


FAKTOR DALAMAN

6. Perkembangan ekonomi di Tanah Melayu

Tanah Melayu mula mengalami perkembangan ekonomi mulai pertengahan abad ke-­19 yang telah mendorong kedatangan orang Cina. Tanah Melayu mempunyai daya tarikan yang cukup tinggi kerana peluang pekerjaan yang banyak terutamanya di kawasan perlombongan bijih timah, di ladang lada hitam dan kopi.

Antara tahun 1899-1900, terdapat sejumlah 100 ribu orang Cina telah menetap di Tanah Melayu akibat penghijrahan orang Cina secara beramai-ramai ekoran kenaikan harga bijih timah.

Kemajuan perusahaan getah turut menarik kedatangan imigran Cina. Pada tahun 1931, hampir separuh daripada penduduk yang terlibat dalam penanaman getah adalah merupakan orang Cina.

7. Dasar Inggeris di Tanah Melayu

Kekurangan tenaga buruh di sektor perladangan dan perusahaan bijih timah menyebabkan Inggeris rnenggalakkan kedatangan imigran Cina. Ini kerana orang Melayu lebih tertumpu dalam aktiviti sara diri terutamanya tanaman padi. Tambahan pula, Inggeris tidak begitu berminat memajukan orang Melayu kerana Inggeris bimbang orang Melayu akan bangun menentang mereka.

Bagi menarik minat orang-orang Cina berhijrah ke Tanah Melayu, Inggeris telah mewujudkan kestabilan politik bagi menjamin keselamatan nyawa dan harta benda orang Cina di Tanah Melayu. Buktinya, Inggeris telah berjaya menamatkan Perang Larut, Perang Kelang serta membanteras kegiatan perlanunan.

Kerajaan Inggeris juga tidak mengenakan sebarang sekatan, malah orang Cina digalakkan datang ke Tanah Melayu tanpa had sehingga tahun 1929. Kehadiran imigran Cina mampu mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh terutamanya di sektor perlombongan. Hasrat Inggeris untuk mengeksploitasi hasil kekayaan di Tanah Melayu tercapai.

8. Faktor lain

Kemajuan teknologi dalam sistem perhubungan turut menjadi sebab kedatangan imigran Cina. Terciptanya kapal wap (stim) bagi menggantikan “kapal layar” telah menghidupkan minat orang Cina untuk datang ke Tanah Melayu dengan cepat dan murah. Orang Cina dari wilayah Selatan China seperti Kwangtung dan Fukien terkenal dengan sifat-sifat keberanian, gemar mengembara serta berdaya usaha yang tinggi. Tanpa mengenal erti kecewa dan putus asa, mereka nekad membina kehidupan baru yang lebih baik dan selesa meskipun terpaksa meninggalkan tanah air sendiri. Berbekalkan semangat kental, orang Cina berhijrah ke Tanah Melayu. Wednesday, 11 September 2013

GERAKAN MENGUATKAN DIRI (1861-1895)

Selepas kekalahan yang dialami oleh kerajaan China dalam 2 siri peperangan dengan Barat telah menyedarkan China betapa lemahnya mereka. Pada masa yang sama, China juga menghadapi beberapa pemberontakan dalam negeri seperti Pemberontakan Taiping (1851-1864) dan Pemberontakan Nien (1853-1868).

Keadaan ini telah memberi kesedaran kepada pemimpin-pemimpin China diperingkat pusat dan wilayah seperti Putera Kung (1833-1898), Tseng Kuo-fan (1811-1872), Li Hung-­chang (1823-1901) dan Tso Tsung-tang (1812-1885) mengenai keperluan untuk memodenkan negara China.

Oleh sebab itulah, mereka telah melancarkan Gerakan Menguatkan Diri (GMD) sebagai langkah untuk memodenkan China dengan mendapatkan ilmu daripada negara-negara Barat. GMD telah dilaksanakan mulai tahun 1861 dan berlanjutan hingga tahun 1895. Langkah-langkah yang diambil untuk menguatkan diri meliputi bidang ketenteraan, ekonomi, diplomatik, pendidikan, pentadbiran serta sistem perhubungan dan pengangkutan.


PEMBAHARUAN YANG DILAKSANAKAN DALAM GMD

1. KETENTERAAN

Kerajaan China mengambil langkah-langkah untuk memodenkan bidang ketenteraan supaya setanding dengan kuasa Barat. Putera Kung dan Wen-hsiang sedar bahawa kekurangan senjata moden merupakan punca kekalahan negara China dalam peperangan dengan kuasa-kuasa Barat.

Kerajaan China mengambil tindakan untuk memodenkan tentera mengikut sistem ketenteraan Barat. Tanggungjawab ini telah diberikan kepada Tseng Kuo-fan, Li Hung-chang dan Tso Tsung-tang. Antara langkah-langkah yang diambil untuk memodenkan tentera adalah seperti membina kilang membuat senjata seperti senapang, meriam, peluru dan kapal perang di Shanghai pada tahun 1865. Pada tahun 1866 dan 1867, kilang membuat senjata api didirikan di Foochow  dan Nanking oleh Li Hung-chang.

Kerajaan China juga telah menubuhkan sekolah dan biro penterjemahan di Kiangnan, Shanghai pada tahun 1868 untuk melatih pekerja-pekerja membuat kapal dan senjata serta menterjemahkan buku-buku dalam bidang kejuruteraan dan ketenteraan ke dalam bahasa Cina. Pada tahun 1880 dan 1885 sebuah maktab tentera laut dan darat telah didirikan.

Kerajaan China juga telah membina limbungan kapal di Foochow pada tahun 1866. Limbungan ini menggunakan kepakaran jurutera Perancis dan telah berjaya menghasilkan 10 buah kapal dan 5 buah bot peronda. Kerajaan China juga menubuhkan angkatan tentera laut Nanyang, Peiyang dan Hokkien.

Kerajaan China juga turut menghantar pegawai dan pelajar keluar negara seperti menghantar tentera China dihantar ke Jerman untuk mempelajari sains ketenteraan pada tahun 1872. Pada tahun 1875, pelajar-pelajar China dihantar ke Britain dan Perancis untuk menjalani latihan.

2. Pelaksanaan projek ekonomi

Setelah tamat 2 siri peperangan dengan kuasa Barat, Kerajaan China telah menghadapi masalah kewangan yang teruk akibat terpaksa membelanjakan wang yang banyak bagi menampung kos peperangan dan terpaksa membayar ganti rugi perang kepada kuasa-kuasa Barat. Masalah kewangan semakin teruk apabila  sistem ekonomi sara diri merosot selepas kedatangan kuasa-­kuasa Barat.  

Bagi mengatasi maslah ini, kerajaan mengambil pelbagai langkah untuk membangunkan ekonomi negara dengan menubuhkan pelbagai jenis industri kecil-kecilan dan melaksanakan beberapa projek untuk menambahkan pendapatan negara. Antara projek-projek yang dilaksanakan ialah Merchants Steam Navigation Company ditubuhkan oleh Li Hung-chang untuk membina kapal laut (1872), Syarikat perlombongan arang batu ditubuhkan di Kaiping (1877), Kilang tekstil yang pertama didirikan di Shanghai (1878) dan Hupeh (1894), dan sebuah kilang besi didirikan di Kweichow (1894).

Selain itu, kerajaan juga telah mengambil langkah-langkah untuk meluaskan kawasan pertanian dan meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. Antara langkah yang diambil untuk meluaskan kawasan pertanian adalah menggalakkan petani mengusahakan tanah pertanian yang terbiar, meneroka kawasan-kawasan baru untuk tujuan pertanian dan menjual tanah kepada petani dengan harga yang murah. Seterusnya untuk meningkatkan pengeluaran hasil pertanian, kerajaan telah membina sistem saliran dan pengairan serta mengurangkan cukai pertanian.

3. DIPLOMATIK

Kerajaan China mengambil langkah-langkah untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat bertujuan untuk untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi daripada Barat. Oleh itu, sebuah jabatan yang dikenali sebagai Tsungli Yamen ditubuhkan bagi menguruskan hubungan diplomatik kerajaan China dengan negara-negara Barat pada tahun 1861. Jabatan ini diketuai oleh Putera Kung dan dibantu oleh seorang pegawai British, iaitu Horatio Nelson.

Selain itu,  pejabat perwakilan juga ditubuhkan untuk merapatkan lagi hubungan diplomatik dengan kuasa-kuasa Barat. Pada tahun 1866, kerajaan China juga turut menghantar perwakilannya ke negara-negara Barat seperti Britain, Perancis, Amerika Syarikat, Belgium, Denmark, Sweden dan Belanda. Hasilnya kedutaan China telah ditubuhkan di negara-negara Barat seperti London (1877), Berlin (1877), Paris (1878), Washington (1878) dan St. Petersburg (1879).

Kerajaan China turut melantik Pesuruhjaya Perdagangan bagi mengendalikan hal ehwal perdagangan dengan orang Barat terutama di pelabuhan Nanking dan Tientsin.

4. PENDIDIKAN

Kerajaan China juga turut memodenkan dalam pendidikan dengan menubuhkan Maktab Bahasa pada tahun 1862 yang dikenali sebagai Tung-wen Kuan di Peking. W.A.P. Martin telah dilantik sebagai presiden Tung-wen kuan. Maktab ini ditubuhkan untuk mengajar bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggeris, Rusia, Perancis, Jerman dan Jepun serta ilmu pengetahuan Barat kepada pegawai-pegawai kerajaan China. Selain bahasa asing, mata pelajaran Barat seperti sains, astronomi, ekonomi, politik, matematik dan undang-undang juga diajar. Maktab ini juga memainkan peranan sebagai pusat penterjemahan ilmu pengetahuan Barat di negara China.

Selain itu, kerajaan China turut menghantar pelajar-pelajar ke luar negara untuk belajar ilmu-ilmu Barat sebagai langkah untuk memodenkan negara China. Pada tahun 1877, seramai 30 orang pelajar telah dihantar ke Britain dan Perancis. Manakala pada tahun 1872-1881, seramai 120 orang pula dihantar ke Amerika Syarikat.

5. sistem perhubungan dan pengangkutan

Langkah-langkah diambil untuk membangunkan sistem perhubungan dan pengangkutan melalui pembinaan landasan kereta api, talian telegraf dan perkhidmatan pos. Pembinaan landasan kereta api di negara China adalah seperti membina landasan kereta api menghubungkan Shanghai dan Tientsin oleh kerajaan dengan kerjasama Syarikat Jardine dan Matheson (1876), landasan kereta api menghubungkan Kaiping dan Tientsin (1888) dan Landasan kereta api dipanjangkan ke pinggir bandar Peking (1896)

Kerajaan turut membangunkan sistem telegraf dengan menubuhkan Jabatan Pentadbiran Telegraf Diraja untuk membangunkan perkhidmatan telegraf (1881), membina talian telegraf yang menghubungkan Tientsin dan Shanghai (1881) dan pada tahun 1900 perkhidmatan telegraf di China telah meliputi 14 000 batu menghubungkan bandar-bandar utama.
Followers

Pencipta Jalur Gemilang

Pencipta Jalur Gemilang
Beliau adalah anak kedua daripada 10 orang adik beradik. Allahyarham merupakan seorang yang sangar kreatif dan amat meminati lukisan. Sejarah Bendera Malaysia bermula pada tahun 1947 apabila pemerintah pada masa itu mengadakan pertandingan mereka cipta bendera Persekutuan Tanah Melayu. Allahyarham tidak mahu melepaskan peluang keemasan itu untuk menonjolkan bakatnya dalam bidang seni lukisan. Beliau yang pada ketika itu berusia 29 tahun bertungkus lumus menampilkan idea kreatif dan terbaik untuk menyertai pertandingan tersebut. Allahyarham menamatkan sekolah di English Collage (kini Maktab Sultan Abu Bakar) dan menghembuskan nafas terakhir pada 19 Februari 1993 iaitu 14 hari sebelum usianya genab 75 tahun di rumah keluarganya di Jalan Stulang Baru, Kampung Melayu Majidee. Walaupun beliau tiada lagi, namun kami berharap rakyat seluruh negara mengenang jasa Allahyarham yang mencipta Bendera Malaysia kebanggaan kita semua.