Nuffnang Ads

Monday, 19 October 2015

TOKOH: CHARLES LOUIS MONTESQUIEU (1689-1775)


Soalan Tokoh:
Bincangkan sumbangan Charles Louis Montesquieu (1689–1775) dalam membantu perkembangan intelektual pada Zaman Pencerahan di Eropah.                                                                                                           

PENDAHULUAN

Pada abad ke 17, benua Eropah telah mengalami Zaman Pencerahan  (Enlightenment) dan berlakunya revolusi intelektual baru yang pesat yang mementingkan fakta dan rasional.

Ia dipolopori oleh golongan intelektual baharu yang mengenepikan unsur teologi dan fahaman kolot yang menular dalam masyarakat Eropah pada masa itu. Antara tokoh intelek pada zaman ini ialah Charles Louis Montesque dari Peranchis. Beliau merupakan pemikir politikPeranchis yang terkenal dan idea idea beliau banyak memberi kesan yang besar dalam perkembangan intelektual di Eropah.


ISI

1. Memperkenalkan idea atau kaedah baru untuk membentuk sebuah negara yang baik khususnya di Peranchis.

Idea beliau ini dapat di lihat dalam karyanya yang bertajuk Spirit of the Law (1748). Dalam bukunya ini, beliau menegaskan bahawa bentuk pemerintahan sesebuah negara adalah berbeza mengikut iklim dan keadaan.

Sebagai contoh pemerintahan mutlak adalah sesuai untuk empayar yang luas dalam iklimyang panas sementara sistem demokrasi pula adalah sesuai di negara kota yang kecil. Idea beliau ini tidak pernah wujud di Peranchis yang baru mengalami kejatuhan sistem  Raja Mutlak pada 1715.

2.  Konsep pengasingan kuasa ( pembahagian dan imbangan kuasa ).

Idea ini ditujukan dalam menentang pemerintahan mutlak di Peranchis. Menurut beliau, kuasa harus dibahagikan antara raja dan badan badan perantaraan seperti parlimen, estet estet provinsi, golongan bangsawan, bandar dan gereja.

Ini bermakna mesti terdapat pemisahan antara Badan Perundangan , Badan Eksekutif dan badan Kehakiman untuk memastikan rakyat mendapat kebebasan.

Tujuan pengasingan kuasa ini adalah untuk mengelak berlakunya pertindihan dan penyelewengan kuasa yang menganggu badan lain dalam pentadbiran setiap bidang. Idea beliau ini telah mempengaruhi pembentukan Perlembagaan Amerika Syarikat ( 1787 ).

3.  Pandangan baru dalam soal amalan adat masyarakat Peranchis.

Beliau mengkritik amalan masyarakat Peranchis yang masih lagi mengamalkan adat lama yang menyekat kemajuan khususnya konkongan lelaki terhadap wanita.

Ia dianggap sebagai ahli sosiologi yang melihat gaya hidup mewah golongan atasan dan kemerosotan akhlak masyarakat Peranchis di akhir zaman pemerintahan Raja Louis XIV dan Raja Louis XV. Beliau juga mengkritik sikap masyarakat Peranchis yang memberi taat setia yang keterlaluan kepada raja.

Idea ini merupakan pencetus kepada perubahan sikap masyarakat Peranchis terhadap raja berkuasa mutlak. Montesque juga memperkecilkan prinsip pemerintahan mengikut mandat tuhan.

Idea beliau ini telah menimbulkan kesedaran masyarakat Peranchis untuk menilai semula kehidupan dan taraf mereka di  sisi raja.

Dengan ini sekitar tahun 1789 -1795 telah wujud semangat kebangsaan di kalangan rakyat Peranchis yang menuntut kedaulatan, kebebasan dan persamaan yang akhirnya mencetuskan Revolusi Peranchis.

4. Memperbaharui kaedah penulisan sejarah yang mementingkan bukti yang sainstifik dan relevan berdasarkan sebab dan akibat secara tersurat dan tersirat.

Ia menolak bukti yang samar dan bersifat peribadi dalam penghasilan penulisan sejarah. Sebab itulah beliau dikenali sebagai ahli sosiologi yang pertama dalam mengkaji kesan dan akibat sosial dan fenomena persekitaran terhadap tingkah laku manusia.

Ini dapat dilihat melalui hasil karyanya “ The Consideration of the Grandeur and Decadence of the Roman ( 1734 ) “yang membincangkan kebangkitan, kegemilangan dan kejatuhan Rom. Apa yang menariknya dalam kajian ini, beliau telah mengemukan sebab sebab tersirat kejatuhan Rom iaitu keruntuhan moral pemimpin Rom, ketiadaan semangat nasioalisme di kalangan rakyat di empayar yang luas dan sebagainya.

Kajian beliau ini telah memperkembangkan kegiatan intelektual di Peranchis dan di Eropah secara keseluruhannya.


KESIMPULANNYA

Secara kesimpulannya, Charles Louis Monteesque telah memberi sumbangan yang besar dalam kemajuan perkembangan intelektual di Peranchis dan Eropah. Hasil hasil penulisan beliau telah mempengaruhi  masyarakat Eropah di zaman Penyerlahan untuk mencipta kehidupan baru yang lebih ideal dan selesa.

Di Peranchis, idea konsep pengasingan kuasa dan ketaatan kepada raja serta pembesar telah menyebabkan berlakunya Revolusi Peranchis dan berakhirnya sistem pemerintahan beraja Mutlak.MASYARAKAT INDUSTRI DI ENGLAND: CIRI-CIRI MASYARAKAT INDUSTRI


Contoh Soalan:
Perkembangan sains dan teknologi merupakan salah satu ciri wujudnya masyarakat industri di England pada abad ke 18 dan 19 Masihi. Bincangkan.  


PENGENALAN

Masyarakat industri merujuk kepada masyarakat yang bergantung kepada sektor  perindustrian. Mereka terlibat dengan pengeluaran barangan dan perkhidmatan menggunakan mesin.

Revolusi Perindustrian bermula di England selepas tahun 1750.Revolusi ini bermula di England selepas berlaku perubahan yang pesat dalam bidang pertanian dan dikaitkan dengan penemuan mesin wap di Eropah.

Perkembangan sains dan teknologi merupakan ciri penting wujudnya masyarakat industri di England.Namun masyarakat industry di England juga bercirikan kegiatan ekonomi,pengkhususan pekerjaan,mobility sosial,kemunculan kelas baharu,dan urbanisasi.


ISI

1.  Kemajuan sains dan teknologi

England mempunyai pengetahuan dan kelengkapan yang mencukupi untuk   mengungguli negara-negara lain dalam perindustrian. Beberapa rekaan dan ciptaan  ditemui. Para pencipta diberikan paten untuk hasil ciptaan mereka.

Teknologi awal ialah penghasilan tenaga wap melalui pembakaran arang batu. Thomas Newcomen mencipta enjin berkuasa wap pada tahun 1702.Enjin ini digunakan dalam perusahaan melombong arang batu.

James Watt telah memperbaiki enjin rekaan Thomas Newcomen.Enjin ciptaan beliau digunakan di England dan juga dieksport.

2.  Kegiatan Ekonomi

Menjalankan kegiatan ekonomi yang bertumpu  kepada pengeluaran barangan besar-besaran. Kegiatan ekonomi mereka bergantung kepada sektor perindustrian dan perlombongan.

Mereka memberi tumpuan kepada perusahaan tekstil yang merupakan perusahaan  tertua di England. Kilang kapas pertama didirikan pada tahun 1790.

Masyarakat industri juga menjalankan aktiviti ekonomi dalam sektor perlombongan. England menjadi pengeluar bekalan bahan mentah yang banyak seperti  arang batu dan bijih besi. Bekalan ini dari wilayah New Castle dan Wales. England  muncul sebagai pengeluar keluli terbesar dunia. Pada tahun 1860 England  mengeluarkan 80 juta tan metric arang batu dan 225000 tan metrik keluli.

3. Pengkhususan Pekerjaan

Mempunyai pengkhususan pekerjaan yang tersendiri. Masyarakat tertumpu dalam sektor pekerjaan perkilangan dan  mempunyai pekerjaan yang tetap. Penggunaan mesin juga telah digunakan secara meluas.

Pekerja yang mempunyai kemahiran dan menghasilkan sesuatu barangan amat  diperlukan dalam kelompok masyarakat ini. Pekerja hanya perlu melakukan sebahagian kerja bagi menghasilkan  sesuatu barangan.

Pembahagian  kerja  dan  pengeluaran  secara besar-besaran  telah mengurangkan  kos operasi serta meningkatkan pengeluaran. Penggunaan mesin menyemai benih oleh    Jethro tull membolehkan proses pembajakan berjalan lancar dan telah menambahkan hasil pengeluaran.

4. Mobiliti Sosial

Mobiliti sosial telah  berlaku  dalam  masyarakat industri.Kumpulan  masyarakat  ini  telah  berubah  dengan   wujudnya   kelas  pekerja  dan individu yang  tumbuh  dengan pesat   dalam  aspek  saiz  mahupun   kepentingan.

Taraf  hidup  golongan  pekerja  telah  meningkat. Peningkatan  dalam  pengeluaran menyebabkan  mereka  menerima  pendapatan  yang tinggi. Ini meletakkan asas bagi kemunculan  golongan  kelas  menengah  dalam  masyarakat.

Golongan kelas menengah terdiri  daripada golongan yang memiliki kilang, para peniaga, peguam dan jurutera. Golongan ini berkeinginan dan bersedia menerima risiko untuk mendapatkan kekayaan.

5.  Kemunculan kelas

Tergolong kepada dua kelas iaitu kelas kapitalis dan kelas pekerja. Kelas kapitalis  terdiri daripada  pemilik kilang, tuan tanah dan pengusaha lombong. Kelas pekerja pula ialah buruh dan pekerja kilang di kilang tekstil, kilang kimia dan kejuruteraan elektrik.

Golongan pekerja amat bergantung kepada golongan kapitalis. Pada peringkat awal, proses perindustrian membawa kesengsaraan kepada rakyat biasa yang bekerja sebagai buruh di kilang.

Selepas berlaku peningkatan dalam pengeluaran muncul golongan professional. Perkembangan ini menyebabkan taraf kehidupan golongan pekerja meningkat.

6.  Urbanisasi

Perkembangan dalam bidang perindustrian telah membawa kepada perpindahan penduduk dari kawasan luar bandar  ke kawasan bandar. Masyarakat industri  merupakan  masyarakat yang tinggal di bbandar-bandar perindustrian.

Proses migrasi telah berlaku ke kawasan bandar. Mereka bekerja di kilang atau sebagai pengusaha industri. Misalnya penghijrahan penduduk Ireland ke bandar-bandar besar di England.

Menjelang tahun 1851 bandar-bandar seperti Lancashire, Yorkshire dan       Nottinghamshire menjadi tumpuan penduduk. Perkembangan ini membawa kepada proses  urbanisasi.

7.  Masyarakat Literasi

Masyarakat industri ialah masyarakat literasi.Mereka terdiri daripada kelompok masyarakat yang memiliki ilmu dalam bidang pendidikan.

Kemajuan dalam industri telah menyebabkan perubahan kehidupan masyarakat kepada gaya hidup yang mewah, pertambahan sistem komunikasi dan pengangkutan, kehidupan yang lebih sihat dan mementingkan pendidikan.

Masyarakat ini mula terdedah kepada unsur-unsur demokrasi dan memperjuangkan  kepentingan mereka. Perjuangan mereka melalui parlimen dan sebanyak 61 wakil kelas  menengah berada di Parlimen pada pertengahan abad 18.


KESIMPULAN

Masyarakat industri di England mempunyai hubungan yang rapat dengan perkembangan Revolusi Perindustrian di England.  Perkembangan masyarakat industri di England ini telah membawa kepada kemunculan  England sebagai kuasa imperialis yang baru pada akhir abad ke 19.Wednesday, 19 August 2015

PEMBERONTAKAN BOXER DI CHINA: FAKTOR-FAKTOR BERLAKU BOXER


Pemberontakan Boxer merupakan satu tindakbalas secara lansung terhadap peristiwa-peristiwa politik, sosial dan ekonomi yang menimbulkan satu krisis dalam kehidupan orang Cina.

Antara tahun 1899-1900 anggota gerakan Boxer telah melancarkan beberapa rusuhan yang bertujuan untuk menghalau orang-orang asing keluar dari negara China serta membunuh orang Cina yang beragama Kristian.


FAKTOR-faktor tercetusnya Pemberontakan Boxer

Politik

Wujudnya Sentimen Anti Asing Di Kalangan Orang Cina

Sentimen anti asing di kalangan orang Cina telah bermula sejak awal abad ke- 17 lagi apabila orang asing telah mula memasuki negari China.

Kekalahan Negara China dalam Perang Candu Pertama (1839-1842) dan Perang Candu Kedua ditangan Inggeris dan kekalahannya ditangan Jepun dalam Perang China-Jepun (1894-1895) menyebabkan Barat dan Jepun menceroboh Negara China sewenang-wenangnya untuk merebut konsesi.

Perebutan konsesi ini menimbulkan kebimbangan kemungkinan negara China akan dibelah bahagikan sesama kuasa Barat.

Justeru itu adalah menjadi tanggungjawab orang-orang Cina mengusir orang asing keluar dari Negara China.


Wujudnya Semangat Anti Asing Di Kalangan Pihak Istana

Sentemen anti asing ini juga wujud dikalangan sarjana ningrat, pembesar istana dan Maharani Dowager @ balu Tzu Hsi, Putera Chuang dan Kang-i.

Maharani Dowager atau Tzu Hsi yang merampas kuasa daripada Kuang Hsu pada tahun 1898 telah meneruskan dasar anti-asing. Baginda berhasrat untuk menamatkan hak-hak kewilayahan asing yang diberikan kepada orang asing di negara China. Ini dapat dilihat apabila Maharani Dowager telah menolak permintaan Itali untuk mendapatkan San May Bay di Chikiang.

Perasaan anti asing ini juga timbul dikalangan pegawai istana dan Maharani Dowager juga wujud kerana pihak Inggeris telah memberi bantuan kepada Kang Yi-Wei dan Liang Chih–Chao melarikan diri ke Hong Kong. Kerajaan Jepun juga memberi perlindungan kepada mereka dan memberi kebenaran kepada mereka meneruskan kegiatan mereka menentang kerajaan Manchu melalui akhbar-akhbar yang diterbitkan di Jepun.

Maharani Dowager telah mengarahkan tentera pemimpin Tung Fuh Shing membantu Pemberontakan Boxer. Sementara pembesar-pembesar China telah memberi bantuan senjata kepada anggota-anggota gerakan Boxer.


Sentimen Anti-Kristian

Perkembangan agama Kristian yang pesat di China pada tahun 1890-an iaitu selepas perjanjian Whampao (1844) dan persidangan Peking (1860) telah menambahkan lagi sentimen orang asing di kalangan orang China. Melalui kedua-dua perjanjian ini Mubaligh Kristian diberi perlindungan dan dibenarkan menjalankan kegiatan mereka di negara China. Perkembangan agama Kristian ini dianggap sebagai satu penghinaan terhadap kepercayaan dan falsafah orang-orang China yang berasaskan Confucianisme.

Sentimen anti-Kristian dikalangan orang Cina juga wujud disebabkan oleh sikap orang-­orang Cina yang menganut agama Kristian. Mereka tidak lagi menghormati ajaran Confucianisme, enggan menyembah berhala dan enggan menyertai upacara , perayaan dan hiburan keagamaan dan enggan membayar wang perbelanjaan untuk membiayai perayaan dan hiburan di peringkat kampung atas alasan amalan ini bertentangan dengan amalan Kristian.

Orang Cina Kristian menyifatkan mereka sebagai kelas sosial yang berdarjat tinggi. Anggapan ini dianggap sebagai satu penghinaan bagi orang Cina. Orang Cina menuduh mereka murtad dan mempersalahkan kuasa Barat atas berlakunya perkara begitu.

Sentimen anti-Kristian ini juga wujud disebabkan tindakan mubaligh-mubaligh Kristian menggunakan cara yang sangsi untuk menarik minat orang Cina menganut agama Kristian. Selain menuntut hak-hak istimewa bagi penganut-penganut Kristian. Mereka juga memberi bantuan kewangan dan campurtangan menyebelahi panganut kristian dalam kes-kes mahkamah yang membabitkan golongan Cina bukan Kristian.

Tindakan mubaligh campurtangan dalam hal-hal tempatan dianggap keterlaluan dan mencabar kedaulatan undang-undang dan sistem kehakiman negara China.

Sentimen anti Kristian juga wujud apabila tersebarnya khabar-khabar angin bahawa mubaligh Kristian melakukan perbuatan ganjil dan tidak berperikemanusiaan iaitu mencungkil mata kanak-kanak di kawasan pedalaman.

Oleh itu orang Cina Kristian dianggap sebagai pengkhianat bangsa kerana mereka telah diperalatkan oleh orang-orang asing. Orang China berpendapat agama Kristianlah yang bertanggungjawab ke atas perpecahan masyarakat China.


Ekonomi

Penguasaan Ekonomi Negara China Oleh Orang Asing

Penguasaan ekonomi negara China oleh orang asing selepas pembukaan negara China kepada kuasa-kuasa Barat telah menambahkan lagi sentimen orang asing di kalangan orang China. Penguasaan ekonomi China oleh orang asing ini telah menyebabkan kemelesetan ekonomi China akibat kemasukan barang-barang asing secara berleluasa selepas Perang Candu Pertama. lanya mengancam barang-barang tempatan kerana barang asing jauh lebih bermutu dan murah. Contohnya: kapas dari luar 1/3 murah dari kapas tempatan. Oleh itu, industri tekstil dan pertukangan tangan tempatan terjejas.

Akibatnya negara Cina menghadapi imbangan perdagangan yang defisit sebanyak 69 juta tael pada tahun 1899.

Syarikat asing dan pelaburan perusahaan semakin berkembang di negara China. Akibatnya pengusaha-pengusaha tempatan menjadi muflis dan pekerja-pekerja menghadapi mengangguran.


Kekurangan Wang di negara China

Kerajaan China tidak dapat menyelesaikan masalah ekonominya kerana kekurangan wang yang disebabkan oleh kejatuhan ekonominya. Kekurangan wang ini belaku kerana kerajaan China terpaksa menggunakan banyak wang untuk membayar ganti rugi perang.

Akibatnya kerajaan China terpaksa meminjam wang dari negara luar. Tindakan ini menyebabkan modal asing mencurah-curah masuk ke negara China. Dengan ini, punca-punca ekonomi dan pasaran tempatan dikuasai oleh orang asing.

Kemerosotan syarikat-syarikat tempatan dan kekayaan yang diekploitasikan oleh pihak asing menambahkan rasa benci orang Cina terhadap orang asing


Sosial

Perkembangan teknologi moden dalam bidang pengangkutan

Kemasukan Barat membawa kepada kemajuan dalam bidang pengangkutan di negara China. !a telah menjejaskan mata pencarian rakyat China yang bergantung kepada pengangkutan tradisional.

Contohnya: Penggunaan kereta api dan kapal wap moden secara meluas menjejaskan pencarian orang Cina terutama mereka yang mengendalikan pengangkutan kuno seperti kereta lembu, kereta kuda serta tongkang dan sampan.

Dalam keadaan pendapatan yang berkurangan, kehidupan mereka semakin sulit kerana terpaksa menanggung keluarga dan membayar cukai tinggi serta cukai baru yang diperkenalkan oleh kerajaan Manchu.

Bencana Alam

Penderitaan orang Cina semakin bertambah akibat kejadian-kejadian bencana alam seperti banjir di wilayah sekitar Sungai Yangtze dan Sungai Hwang Ho seperti di Shangtung, Szechuan, Kiangsi dan Ahwei pada tahun 1898.Kemarau juga berlaku di China Utara pada tahun 1900.

Bencana alam ini menyebabkan kebuluran, kesengsaraan dan kemusnahan harta benda. Dalam hal ini, timbul kongsi-kongsi gelap dan kumpulan-kumpulan perompak melakukan jenayah.

Orang Cina serta pegawai konservatif menyalahkan orang asing atas bencana alam yang terjadi.

Pendapat mereka penerokaan tanah bagi tujuan perlombongan, pembinaan jalan kereta api oleh orang asing menyinggung perasaan dewa-dewi kerana telah merosakkan tempat kediaman mereka. Malah mereka percaya pengembangan agama kristian juga mengganggu roh pendita. Oleh itu berlaku bencana alam sebagai balasan.

Kerja-kerja pembangunan tersebut merupakan kerja berdosa dan mengacau keharmonian alam semesta serta merosakkan ketenangan bumi. Untuk menggelakkan kejadian ini berlaku orang asing harus diusir.


KESIMPULAN

Pada tahun 1899 anggota-anggota gerakan Boxer telah bertindak membunuh orang-orang China yang menganut agama Kristian. Gerakan Boxer yang sebenamya tercetus pada tahun 1900 apabila anggota-anggota gerakan ini bertindak membunuh mubaligh Kristian dan orang asing di wilayah Chihli, Shantung, Shensi dan Manchuria. Gerakan Boxer ini telah berjaya ditumpaskan oleh tentera Bersekutu China akhirnya terpaksa menandatangi protocol Boxer dengan kuasa Barat pada bulan Mac 1901.DAHAGI DI INDIA: FAKTOR-FAKTOR TERCETUS DAHAGI


Perasaan tidak puas hati penduduk India telah lahir terhadap pemerintahan British sejak awal abad ke-19.

Perasaan ini semakin memuncak apabila Lord William Bentinck (1828-1835), Gabenor Jeneral British di India menjalankan beberapa pembaharuan politik, sosial dan kebudayaan walaupun pembahruan ini dianggap untuk menjaga kebajikan penduduk India tetapi penduduk India menganggap ianya melanggar adat serta menyinggung hati orang India.

Perasaan tidak puas hati ini semakin memuncak sewaktu Lord Dalhousie menjadi Gabenor Jeneral British di India. Tindakan beliau melaksanakan dasar pengilhakan wilayah India merupakan faktor yang mempercepatkan Dahagi di India pada tahun 1857. Dahagi merupakan rusuhan sepoi menentang pemerintahan British di India.


Faktor-faktor tercetusnya Dahagi 1857


Perasaan dendam sepoi-sepoi

Tentera Benggala yang mencetuskan Dahagi sebahagian besarnya terdiri daripada kaum Brahmin dan Rajput yang berkasta tinggi. Mereka tidak suka bekerja berat dan bimbang kasta mereka akan tercemar sekiranya mereka berkhidmat di luar India.

Perasaan tidak puas hati semakin meningkat apabila Lord Canning meluluskan Akta Pengambilan Tentera Am yang memberi pihak Inggeris hak untuk menghantar sepoi-sepoi India ke mana-mana sahaja mereka diperlukan. Akta ini juga dikehendaki berkhidmat di wilayah yang jauh tanpa diberi elaun yang lebih.

Amalan diskriminasi dalam gaji dan layanan di antara sepoi-sepoi dan tentera Inggeris serta sistem kenaikkan pangkat mengikut jangka perkhidmatan bukan berdasarkan kebolehan telah menimbulkan perasaan kekecewaan di kalangan sepoi India.

Masalah disiplin yang berlaku dalam tentera akibat pemindahan pegawai-pegawai tentera yang berkebolehan untuk mengisi jawatan-jawatan awam.

Pengenalan senapang Rifle Royal Enfield menyemarakkan lagi perasaan tidak puas hati di kalangan sepoi India kerana tersebarnya khabar angin peluru-peluru yang hujungnya terpaksa digigit sebelum diisi ke dalam senapang telah disapu dengan minyak Iembu dan babi. Sepoi-sepoi India dan Muslim menganggap ini sebagai satu muslihat pihak Inggeris untuk menentang kebudayaan tradisional mereka.

Walaupun peluru-peluru itu ditarik balik tetapi perasaan tidak puas hati terhadap pihak Inggeris telah memuncak sehingga mereka percaya bahawa perbuatan tersebut adalan percubaan untuk mengkristiankan mereka.


Perubahan-perubahan sosial

Pengenalan perubahan sosial ala barat telah menjejaskan cara hidup penduduk tempatan. General William Bentick telah menghapuskan adat resam orang India seperti suttee, iaitu amalan pengorbanan diri sendiri oleh balu-balu Hindu di atas timbunan kayu mayat suami-­suami mereka semasa upacara pengebumian. Mereka dipaksa oleh sanak saudara yang inginkan harta bendanya. Amalan ini dianggap sebagai jenayah.

Amalan Thuggee iaitu sistem rompakan dan pembunuhan di jalan raya juga dihapuskan. Amalan ini dijalankan oleh kumpulan-kumpulan agama yang bersenjata dan menyamar diri lalu mencekik pengembara sehingga mati atas nama Dewi Kali.

Amalan pembunuhan bayi perempuan turut dihapuskan.

Lord Dalhousie pula meluluskan undang-undang mengesahkan perkahwinan balu-balu Hindu.

Tujuan sebenar pihak Inggeris ialah memperbaiki kehidupan orang India tetapi mereka tidak bersedia untuk menerima idea-idea Barat yang radikal ini secara mendadak.

Penyebaran pendidikan Inggeris dianggap percubaan British untuk mengkristiankan mereka.

Pengenalan teknologi barat seperti jalan keretapi dan telegraf mengancam kedudukan sistem kasta dan dianggap sebagai satu langkah mencemarkan agama Hindu.

Di wilayah-wilayah yang ditawan oleh Syarikat Hindia Timur, ramai keluarga yang telah kehilangan tanah dan menjadi miskin akibat kegagalan mereka membuktikan hak milik secara sah.

Perasaan tidak puas hati semakin memuncak akibat pembubaran tentera asli selepas sesuatu wilayah diambil alih oleh pihak Inggeris.


Politik

Dasar pengilhakan Lord Dalhousie merupakan faktor yang terpenting. Beliau mengilhakan wilayah-wilayah tanpa menghiraukan perasaan orang India.

Dasar pengilhakan berlandaskan kepada tiga kaedah iaitu hak menakluk kuasa agung; undang-undang warisan; dan melanjutkan faedah-faedah pemerintahan Inggeris ke atas wiiayah-wilayah yang salah tadbir oleh pemerintah India.

Beberapa wilayah telah diilhakan melalui doktrin ini. Antaranya ialah Punjab, Karnatik, Oudh dan Tanjor serta Satera, Jhani, Baghat, Jaipur dan Sambalpur.

Doktrin ini telah menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan pemerintah India. Sesetengah putera raja dan pemerintah India seperti seperti Nawab dari Karnatik, Raja Tanjor dan Nana Sahib mengambil bahagian dalam Dahagi ini akibat dari syak wasangka yang ditimbulkan oleh doktrin tersebut.

Pembatalan bayaran pencen Nana Sahib, seorang anak angkat Baji Rao telah menyebabkan beliau menyertai dahagi.

Golongan pemerintah yang tidak berpuas hati dengan Pemerintahan Inggeris telah menyokong Dahagi. Contohnya, Nana Sahib telah mengetuai dahagi di Kanpur dan dikatakan bertanggungjawab terhadap pembunuhan beramai-ramai orang Inggeris di situ.


KESIMPULAN

Dahagi India meletus pada 10 Mei 1857 di Meerut apabila sepoi-sepoi India yang enggan menggunakan peluru senapang Royal Enfield dikenakan hukuman penjara. Dua orang Sepoi bertindak balas menembak seorang pegawai British. Dahagi India telah gagal dan tamat pada tahun 1858.Followers

Pencipta Jalur Gemilang

Pencipta Jalur Gemilang
Beliau adalah anak kedua daripada 10 orang adik beradik. Allahyarham merupakan seorang yang sangar kreatif dan amat meminati lukisan. Sejarah Bendera Malaysia bermula pada tahun 1947 apabila pemerintah pada masa itu mengadakan pertandingan mereka cipta bendera Persekutuan Tanah Melayu. Allahyarham tidak mahu melepaskan peluang keemasan itu untuk menonjolkan bakatnya dalam bidang seni lukisan. Beliau yang pada ketika itu berusia 29 tahun bertungkus lumus menampilkan idea kreatif dan terbaik untuk menyertai pertandingan tersebut. Allahyarham menamatkan sekolah di English Collage (kini Maktab Sultan Abu Bakar) dan menghembuskan nafas terakhir pada 19 Februari 1993 iaitu 14 hari sebelum usianya genab 75 tahun di rumah keluarganya di Jalan Stulang Baru, Kampung Melayu Majidee. Walaupun beliau tiada lagi, namun kami berharap rakyat seluruh negara mengenang jasa Allahyarham yang mencipta Bendera Malaysia kebanggaan kita semua.