Nuffnang Ads

Tuesday, 16 February 2016

PERUBAHAN KEPADA MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH SELEPAS KEDATANGAN ISLAM

Pengenalan 

Latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam
Masyarakat Arab terdiri daripada dua kelompok masyarakat iaitu masyarakat Hadari dan  masyarakat Badwi. Terdiri daripada pelbagai suku seperti Bani Hasyim, Bani ‘Adi, Bani Ta’im, Bani Umayyah.

Masyarakat Arab selepas Islam
Terdiri daripada golongan Muhajirin, Ansar dan Mawali. Golongan Muhajirin  iaitu masyarakat Islam yang berhijrah dari Makkah ke Madinah dan golongan Ansar iaitu penduduk asal Madinah yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj yang telah dipersaudarakan. 


Perubahan – perubahan dalam masyarakat Arab selepas kedatangan Islam

1. Agama dan kepercayaan

Zaman Jahiliah
Agama dan kepercayaan mereka dipenuhi dengan tahyul.
Agama penyembahan berhala paling dominan kerana sebahagian besar masyarakat Jahiliyah menganut agama ini.
Terdapat agama langit iaitu Nasrani dan Yahudi tetapi telah diselewengkan oleh paderi mereka untuk kepentingan diri sendiri.
Selain itu, terdapat agama Majusi iaitu pengaruh daripada Parsi.
Antara kepercayaan yang diamalkan adalah tilik nasib, sangka baik dan sangka buruk, animisme dan sihir.

Zaman Islam
Kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa iaitu mentauhidkan Allah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir.
Melakukan perkara-perkara yang yang disuruh dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang.Mengamalkan prinsip-prinsip rukun Iman dan rukun Islam


2. Akhlak

Zaman Jahiliah 
Mengamalkan moral dan akhlak yang sangat buruk dan tiada batas kesopanan dan kemanusiaan.
Suka melakukan perbuatan seperti zina, minum arak, bunuh anak perempuan.
Namun begitu masyarakat Arab jahiliyah juga mempunyai amalan baik seperti menghormati tetamu, taat kepada ketua dan tidak mungkir janji.

Zaman Islam
Kedatangan Islam telah mengubah akhlak masyarakat Arab kepada perkara-perkara yang baik dan mengamalkan akhlak Islam seperti  hormat menghormati, bekerjasama, bertolak ansur dan lain-lain dan melarang perbuatan seperti zina dan minum arak.


3.  Politik

Zaman Jahiliah
Kebanyakan kerajaan yang wujud pada zaman Arab Jahiliyah adalah tidak bersatu dan tidak sistematik kecuali Makkah. Di Makkah struktur politiknya agak jelas, seperti terdapat Darul Nadwah yang merupakan jabatan pentadbiran yang dipimpin oleh syeikh.
Hal ini kerana kebanyakan wilayah-wilayah Arab sering dijajah dan diganggu gugat oleh kuasa asing seperti Rom dan Parsi di wilayah di sebelah utara.
Masyarakat arab Jahiliyah mengamalkan sistem berkabilah dan  setiap kabilah diketuai oleh  seorang syeikh kabilah.  Semangat assabiyah dalam kalangan masyarakat Arab Jahiliyah sering mencetuskan peperangan antara suku walaupun berpunca daripada masalah kecil.

Zaman Islam
Mengamalkan sistem pemerintahan sistem pemerintahan yang teratur dengan berlandaskan al Quran dan Hadis.
Dengan adanya Piagam madinah ia menjadi teras bagi pembinaan sebuah negara Islam madinah
Dari segi politik kemasyarakatan, Islam menekankan konsep ummah tanpa merujuk kepada kaum dan kelas.


4.  Ekonomi

Zaman Jahiliah
Mengamalkan eksploitasi perdagangan satu hala dengan   mengenakan tekanan terhadap kaum Badwi.
Aktiviti ekonomi banyak yang bertentangan dengan syariat Islamiah seperti menjual berhala, amalan riba, menipu dan menjadikan aktiviti merompak sebagai sumber ekonomi mereka.
Selepas keruntuhan empangan Maarib ekonomi masyarakt jahiliyah sangat meruncing.  Kegiatan pertanian merosot kerana mereka tiada pengetahuan untuk membangunkan semula empangan tersebut.

Zaman Islam
Memperkenal dasar ekonomi mengikut syariat Islam sebagai contoh menghapuskan riba, menggalakkan perdagangan tanpa penipuan dan penindasan.
Nabi Muhammad s.a.w menggalakkan umat Islam menceburi bidang pertanian dan  perniagaan. Hal ini menyebabkan ekonomi umat Islam meningkat maju sehingga dapat mengatasi   kegiatan monopoli orang Yahudi dalam ekonomi.


5. Ilmu Pengetahuan

Zaman Jahiliah
Majoriti masyarakat Arab Jahiliyah  buta huruf, hanya 17 orang sahaja yang celik huruf.
Mewarisi pengetahuan tentang ilmu bintang, ilmu tilik dan ilmu keturunan. Pemerolehan ilmu adalah terhad dan menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan hanya bersifat hafalan dari satu generasi ke satu generasi.

Zaman Islam
Terdapat pembahagian ilmu seperti Al-Quran dan ilmu tafsir.
Terdapat ilmu pengetahuan berkaitan dengan Islam dengan wujudnya cabang-cabang ilmu seperti fiqah, tauhid, sirah dan hadis.
Masjid dijadikan sebagai tempat mengembangkan ilmu pengetahuan, sebagai contoh masjid Nabawi di Madinah.


6. Kesusasteraan

Zaman Jahiliah
Masyarakat Arab Jahiliyah mempunyai kemahitran dalam bersyair dan berkhutbah.
Terdapat hasil-hasil karya mereka berbentuk sastera kreatif tetapi kandungan isi adalah  berbeza dengan  zaman Islam seperti memuja kecantikan wanita, keseronokan minum arak dan sebagainya.

Zaman Islam
Kebanyakan hasil sastera Islam adalah bertunjangkan kitab al Quran dan hadis Nabi Muhammad dengan mentauhidkan Allah yang esa. Hasil-hasil karya bebas dari unsur pemujaan dan berbentuk kesucian dan kebesaran Allah s.w.t.


7. Kelas masyarakat

Zaman Jahiliah
Iaitu mengamalkan sistem perhambaan, semangat assabiyah, mementingkan kedudukan dalam masyarakat, wanita dan hamba dianggap paling hina.

Zaman Islam
Mengamalkan perpaduan ummah, menganjurkan persamaan taraf  dan semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah kecuali mereka yang bertakwa.


8. Maruah wanita

Zaman Jahiliah
Kedudukan wanita sangat rendah dalam masyarakat, fungsi wanita hanyalah sebagai pemuas hawa nafsu lelaki dan kegemaran mereka hanyalah menghiasi diri agar dikehendaki oleh lelaki.
Menganggap amalan membunuh bayi perempuan sebagai amalan yang mulia, contohnya, Bani Tamim

Zaman Islam
Memuliakan kedudukan wanita, maruah dan kebajikan wanita perlu dipelihara dan dijaga. Wanita juga boleh mewarisi harta mengikut hukum dan syariat yang digariskan Islam.


9. Peperangan

Zaman Jahiliah
Mengamalkan bentuk peperangan yang malampaui batas seperti dalam perang Al Basus.
Mengamalkan sifat balas dendam dan suka berperang walaupun melibatkan perkara perkara yang kecil

Zaman Islam
Peperangan adalah merupakan satu bentuk jihad bertujuan mempertahankan agama, maruah diri, bangsa dan Negara
Mementingkan konsep persaudaraan berbanding peperangan, sebagai contoh Islam telah berjaya menamatkan permusuhan dalam kalangan golongan Ansar   iaitu suku Aus dan Khazraj melalui rundingan


Kesimpulan  

Islam telah menukar cara hidup masyarkat Jahiliah daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah, daripada berakhlak buruk kepada akhlak  yang mulia dan berperikemanusiaan. Islam telah membawa masyarakat Jahiliah kepada sebuah masyarakat yang bertamadun.No comments:

Post a Comment

"Sila tinggalkan comment anda"

Followers

Pencipta Jalur Gemilang

Pencipta Jalur Gemilang
Beliau adalah anak kedua daripada 10 orang adik beradik. Allahyarham merupakan seorang yang sangar kreatif dan amat meminati lukisan. Sejarah Bendera Malaysia bermula pada tahun 1947 apabila pemerintah pada masa itu mengadakan pertandingan mereka cipta bendera Persekutuan Tanah Melayu. Allahyarham tidak mahu melepaskan peluang keemasan itu untuk menonjolkan bakatnya dalam bidang seni lukisan. Beliau yang pada ketika itu berusia 29 tahun bertungkus lumus menampilkan idea kreatif dan terbaik untuk menyertai pertandingan tersebut. Allahyarham menamatkan sekolah di English Collage (kini Maktab Sultan Abu Bakar) dan menghembuskan nafas terakhir pada 19 Februari 1993 iaitu 14 hari sebelum usianya genab 75 tahun di rumah keluarganya di Jalan Stulang Baru, Kampung Melayu Majidee. Walaupun beliau tiada lagi, namun kami berharap rakyat seluruh negara mengenang jasa Allahyarham yang mencipta Bendera Malaysia kebanggaan kita semua.